ชุด “Everyday Inspiration :: สร้างแรงบันดาลใจในทุกวัน” สั่งทำปฏิทินตั้งโต๊ะ 8 แผ่น Year2020

ชุด “Everyday Inspiration :: สร้างแรงบันดาลใจในทุกวัน” ปฏิทินตั้งโต๊ะ 8 แผ่น ปี 2563/2020 จำหน่ายปฏิทินตั้งโต๊ะ 8 แผ่น ปกปฏิทินแผ่นหน้าและแผ่นหลัง ขนาด 7×8 นิ้ว ด้านใน 6 แผ่น ขนาด 6×8 นิ้ว พิมพ์ออฟเซท 4/4 สี ออกแบบสวยงาม สีสันสดใส ทั้งเล่ม ขาตั้งปฏิทินตั้งโต๊ะ สีฟ้าเข้ม ขนาด 7×8 นิ้ว เข้าเล่มห่วงกระดูกงูสีขาว 4 ข้อ 2 ช่วง (เจาะรูเหลี่ยม) พิมพ์ชื่อ/ที่อยู่/โลโก้ บริษัทของลูกค้า 1 สี (พื้นที่พิมพ์โลโก้ขนาด 1×8 นิ้ว อยู่ด้านล่างของปฏิทิน แผ่นปกหน้า และ แผ่นปกหลัง) พร้อม ซองพลาสติกใสปากกาว (ไม่สกรีน / ไม่บรรจุ) จำนวนสั่งขั้นต่ำ…

รูปแบบปฏิทินตั้งโต๊ะ 8 แผ่น ปี2563 ชุด “โลกใต้ทะเล :: Underwater World”

รูปแบบปฏิทินตั้งโต๊ะ 8 แผ่น ปี2563  ชุด “โลกใต้ทะเล :: Underwater World” จ้างทำปฏิทินตั้งโต๊ะสำเร็จรูป 8 แผ่นต่อชุด ปกปฏิทินแผ่นหน้าและแผ่นหลัง ขนาด 7×8 นิ้ว แผ่นปฏิทิน ด้านใน 6 แผ่น ขนาด 6×8 นิ้ว พิมพ์ออฟเซท 4/4 สี ออกแบบสวยงาม สีสันสดใส ทั้งเล่ม ขาตั้งปฏิทินตั้งโต๊ะ สีเขียว ขนาด 7×8 นิ้ว เข้าเล่มห่วงกระดูกงูสีขาว 4 ข้อ 2 ช่วง (เจาะรูเหลี่ยม) พิมพ์ชื่อ/ที่อยู่/โลโก้ บริษัทของลูกค้า 1 สี (พื้นที่พิมพ์โลโก้ขนาด 1×8 นิ้ว อยู่ด้านล่างของปฏิทิน แผ่นปกหน้า และ แผ่นปกหลัง) พร้อม ซองพลาสติกใสปากกาว (ไม่สกรีน / ไม่บรรจุ) จำนวนสั่งขั้นต่ำ…

ปฏิทินตั้งโต๊ะมาตรฐาน 14 แผ่น ปี2563 ชุด “Color Discovery_ทุกสีมีความหมาย”

ปฏิทินตั้งโต๊ะมาตรฐาน 14 แผ่น ปี2563  ชุด “Color Discovery_ทุกสีมีความหมาย” ปฏิทินตั้งโต๊ะสำเร็จรูป 14 แผ่น ปกปฏิทินแผ่นหน้า ขนาด 7×8 นิ้ว และ แผ่นหลัง 7×8 นิ้ว แผ่นปฏิทินด้านใน 12 แผ่น ขนาด 6×8 นิ้ว พิมพ์ออฟเซท 4/4 สี สวยงาม ทั้งเล่ม แกนตั้งปฏิทิน สีเหลือง ขนาด 7×8 นิ้ว เข้าเล่มห่วงกระดูกงูสีขาว 4 ข้อ 2 ช่วง (เจาะรูเหลี่ยม) พิมพ์ชื่อ/ที่อยู่/โลโก้ บริษัทของลูกค้า 1 สี (พื้นที่พิมพ์โลโก้ขนาด 1×8 นิ้ว อยู่ด้านล่างของปฏิทิน แผ่นปกหน้า และ แผ่นปกหลัง) พร้อม ซองพลาสติกใสปากกาว (ไม่สกรีน / ไม่บรรจุ) จำนวนสั่งขั้นต่ำ 100…

ชุด “เช็คอิน ถิ่นเมืองรอง” รับพิมพ์ปฏิทินตั้งโต๊ะ 14 แผ่น ปี2563

ชุด “เช็คอิน ถิ่นเมืองรอง” รับพิมพ์ปฏิทินตั้งโต๊ะ 14 แผ่น ปี2563 รับพิมพ์ปฏิทินตั้งโต๊ะ 14 แผ่น ปกปฏิทินแผ่นหน้าและแผ่นหลัง ขนาด 7×8 นิ้ว ด้านใน 12 แผ่น ขนาด 6×8 นิ้ว พิมพ์ออฟเซท 4 สี สีสดใสสวยงาม ทั้งเล่ม แกนปฏิทินตั้งโต๊ะ สีเขียว ขนาด 7×8 นิ้ว เข้าเล่มห่วงกระดูกงูสีขาว 4 ข้อ 2 ช่วง (เจาะรูเหลี่ยม) พิมพ์ชื่อ/ที่อยู่/โลโก้ บริษัทของลูกค้า 1 สี (พื้นที่พิมพ์โลโก้ขนาด 1×8 นิ้ว อยู่ด้านล่างของปฏิทิน แผ่นปกหน้า และ แผ่นปกหลัง) พร้อม ซองพลาสติกใสปากกาว (ไม่สกรีน / ไม่บรรจุ) จำนวนสั่งขั้นต่ำ 100 ชุด ตัวอย่าง ออกแบบปฏิทินตั้งโต๊ะ…

จำหน่ายปฏิทิน ตั้งโต๊ะปี2563 ชุด “นาฏศิลป์ไทย”

จำหน่ายปฏิทินตั้งโต๊ะ 14 แผ่น  ปี2563  ชุด “นาฏศิลป์ไทย” ปกปฏิทินแผ่นหน้า และ แผ่นหลัง ขนาด 7×8 นิ้ว แผ่นปฏิทิน ด้านใน 12 แผ่น ขนาด 6×8 นิ้ว พิมพ์ออฟเซท 4/4 สี สวยงาม ทั้งเล่ม ฐานปฏิทิน สีเหลือง ขนาด 7×8 นิ้ว รูปแบบปฏิทินตั้งโต๊ะ 14 แผ่น เข้าเล่มห่วงกระดูกงูสีขาว 4 ข้อ 2 ช่วง (เจาะรูเหลี่ยม) พิมพ์ชื่อ/ที่อยู่/โลโก้ บริษัทของลูกค้า 1 สี (พื้นที่พิมพ์โลโก้ขนาด 1×8 นิ้ว อยู่ด้านล่างของปฏิทิน แผ่นปกหน้า และ แผ่นปกหลัง) พร้อม ซองพลาสติกใสปากกาว (ไม่สกรีน / ไม่บรรจุ) จำนวนสั่งขั้นต่ำ 100 ชุด รูปแบบปฏิทินตั้งโต๊ะ…

รับพิมพ์ปฏิทิน ตั้งโต๊ะปี2563 ชุด “12 หลักการทำงานตามรอยในหลวง ร.9”

รับพิมพ์ปฏิทิน ตั้งโต๊ะปี2563 ชุด “12 หลักการทำงานตามรอยในหลวง ร.9” ปกปฏิทินแผ่นหน้า / แผ่นหลัง ขนาด 7×8 นิ้ว แผ่นด้านใน 12 แผ่น ขนาด 6×8 นิ้ว พิมพ์ออฟเซท 4 สี สวยงาม ทั้งเล่ม แกนตั้งปฏิทิน สีฟ้าเข้ม ขนาด 7×8 นิ้ว รูปแบบปฏิทินตั้งโต๊ะ 14 แผ่น เข้าเล่มห่วงกระดูกงูสีขาว 4 ข้อ 2 ช่วง (เจาะรูเหลี่ยม) พิมพ์ชื่อ/ที่อยู่/โลโก้ บริษัทของลูกค้า 1 สี (พื้นที่พิมพ์โลโก้ขนาด 1×8 นิ้ว อยู่ด้านล่างของปฏิทิน แผ่นปกหน้า และ แผ่นปกหลัง) พร้อม ซองพลาสติกใสปากกาว (ไม่สกรีน / ไม่บรรจุ) จำนวนสั่งขั้นต่ำ 100 ชุด รูปแบบ อาร์ตเวิร์คปฏิทิน…

ปฏิทิน วันหยุดราชการ2562 / 2019

ปฏิทิน วันหยุดราชการ ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๒ / 2019 ปฏิทิน วันหยุดราชการ2562 2019 ปฏิทินวันหยุดนี้อ้างอิงมาจากประกาศจากทางราชการโดยตรง ฉะนั้นการหยุดชดเชยจะขึ้นอยู่กับแต่ละบริษัทว่าจะหยุดเพิ่มวันไหน ทางโรงพิมพ์จึงไม่ใส่วันหยุดชดเชยอื่นๆ หรือวันหยุดทั่วไปที่ราชการไม่หยุด เช่น วันตรุษจีน ท่านสามารถนำข้อมูล ปฏิทินวันหยุดไปใช้ได้อย่างมั่นใจว่าจะไม่ผิด ทางโรงพิมพ์มี templateปฏิทิน2562ฟรี คลิกเพื่อดาวโหลดได้เลยครับ

2. รับทำปฏิทินตั้งโต๊ะ ชุด Let’s Go Green2562

รับทำปฏิทินตั้งโต๊ะ 2562 / 2019 ชุด lets go green รับทำปฏิทินตั้งโต๊ะ แบบปฏิทินตั้งโต๊ะ ชุด Let’s Go Green รูปแบบที่ รับทำปฏิทินตั้งโต๊ะ ปฏิทินตั้งโต๊ะ 8 แผ่น กระดาษการ์ดอาร์ต 230 แกรม ขนาดปฏิทิน 6×8 นิ้ว พิมพ์ออฟเซ็ท 4/4 สี เข้าห่วงกระดูกงู สีขาว 4 ข้อ 2ช่วง ฐานปฏิทินขนาด 7×8 นิ้ว ซองสามารถเลือกเป็นซอง กระดาษพิมพ์ 1สี หรือ ซองพลาสติกใสไม่พิมพ์ สามารถพิมพ์โลโก้บริษัทลูกค้าได้ 1-4 สี ทางโรงพิมพ์ ออกแบบการจัดวาง ส่วนพิมพ์โลโก้บริษัทลูกค้า ฟรี สิ่งที่ต้องเตรียม ออกแบบปฏิทิน ส่วนบริษัทลูกค้า ชื่อที่อยู่บริษัทลูกค้า โลโกบริษัท ถ้ามีรูปแบบที่ต้องการ วาด…