รูปแบบปฏิทิน

ปฏิทินแขวนจีน

แขวนจีนเยอะ

ปฏิทินโปสเตอร์

ปฏิทินตั้งโต๊ะ

ปฏิทินตั้งโต๊ะ

ปฏิทินตั้งโต๊แบบของโรงพิมพ์ มีทั้งแบบ 14 แผ่น และ 8 แผ่น เข้าเล่มห่วงกระดูกงู สีขาว
ฐานปฏิทิน มี สีฟ้าเข้ม, เขียว, เหลือง แล้วแต่แบบ
คลิกที่รูปภาพ เพื่อดูรูปแบบ ของปฏิทินตั้งโต๊ะ ชุดต่างๆ แบบมาตรฐานของโรงพิมพ์
รับสั่งทำ ขั้นต่ำจำนวน 100 ชุด พิมพ์เพิม ชื่อ/ที่อยู่/โลโก้ของบริษัทลูกค้า 1 สี
พร้อมซองพลาสติกใสปากกาว

ปฏิทินตั้งโต๊ะ 14 แผ่น มี 4 แบบ

ปฏิทินตั้งโต๊ะ 8 แผ่น มี 2 แบบ

ราคาปฏิทินตั้งโต๊ะ 14 แผ่นแบบโรงพิมพ์

จำนวน(ชุด)

ราคาต่อ(ชุด)

10050
20040
30035
50035

ราคาปฏิทินตั้งโต๊ะ 8 แผ่นแบบโรงพิมพ์

จำนวน(ชุด)

ราคาต่อ(ชุด)

10040
20030
30025
50025

ปฎิทินตั้งโต๊ะแบบของลูกค้า

ปฏิทินตั้งโต๊ะแบบนี้ สเปกงานทุกอย่างขึ้นอยู่กับลูกค้า อาทิเช่น

1. ขนาดของปฏิทิน ขนาดมาตรฐานคือ 6 x 8 นิ้ว หรือ 7 x 8 นิ้ว ซึ่งลูกค้าอาจเปลี่ยนเป็น 5 x 5 นิ้ว , 7 x 10นิ้ว หรือ ขนาดอื่นๆ ก็ได้

2. รูปภาพ / อาร์ตเวิร์ค จะเป็นสินค้าของบริษัท หรือจะเป็นรูปวิว ทิวทัศน์ ตามแต่คอนเซปท์ของบริษัท จะออกแบบเป็นแนวตั้ง หรือ แนวนอน ก็ได้

3. ห่วงกระดูกงู จะเข้าแบบ 4 ข้อ 2 ช่วง หรือ จะเข้าห่วงตลอดแนว ก็ได้ จะเลือกสีดำ สีทอง หรือสีเงิน ก็ได้ (ห่วงมาตรฐานของโรงพิมพ์คือ สีขาว)

4. สีของฐานปฏิทิน ปกติจะเป็นสีขาว แต่ลูกค้าสามารถเปลี่ยนเป็นสีอื่นๆ หรือเพิ่มลวดลาย ก็ได้

5. กระดาษปกติใช้อาร์ตการ์ต 230 แกรม ก็สามารถเปลี่ยนชนิดกระดาษ หรือเปลี่ยนความหนาได้

Template ตาราง ปฏิทินตั้งโต๊ะ 14 แผ่น

Template ตาราง ปฏิทินตั้งโต๊ะ 8 แผ่น

สเปคมาตรฐาน ปฏิทินตั้งโต๊ะ 14 แผ่น แบบลูกค้า

ขนาด 6 x 8 นิ้ว (ทั้งแนวตั้ง และ แนวนอน)
กระดาษอาร์ตการ์ตอย่างดี 230 แกรม พิมพ์ 4 สี สวยงามทั้งเล่ม
เข้าห่วงกระดูกงูสีขาว 4 ข้อ 2 ช่วง (เจาะรูเหลี่ยม) ฐานปฏิทินสีขาว
พร้อมซองพลาสติกใสปากกาว (ไม่สกรีน / ไม่บรรจุ)

ราคาปฏิทินตั้งโต๊ะ 14 แผ่นแบบลูกค้า

จำนวน(ชุด)

ราคาต่อ(ชุด)

10050
20040
30035
50035

ราคาปฏิทินตั้งโต๊ะ 8 แผ่นแบบลูกค้า

จำนวน(ชุด)

ราคาต่อ(ชุด)

10040
20030
30025
50025
รับออกแบบปฏิทินตั้งโต๊ะ

รับออกแบบปฏิทินตั้งโต๊ะ

รับออกแบบปฏิทิน

ทางโรงพิมพ์มีบริการออกแบบ/จัดทำอาร์ตเวิร์คให้ได้ด้วย
โดยมีค่าออกแบบ ดังนี้
แบบ 8 แผ่น: 4,000 – 5,000 บาท
แบบ 14 แผ่น: 6,000 – 8,000 บาท สำหรับทั้งชุด และ 3,000 บาท
สำหรับออกแบบเฉพาะหน้าตารางเดือน (Template ของโรงพิมพ์เท่านั้น)

ปฏิทินตั้งโต๊ะแบบโรงพิมพ์ ปี2562 / 2019

ปฏิทินตั้งโต๊ะ 14 แผ่น มี 4 แบบ

ปฏิทินตั้งโต๊ะ 8 แผ่น มี 2 แบบ

ราคาปฏิทินตั้งโต๊ะ 14 แผ่นแบบโรงพิมพ์

จำนวน(ชุด)

ราคาต่อ(ชุด)

10050
20040
30035
50035

ราคาปฏิทินตั้งโต๊ะ 8 แผ่นแบบโรงพิมพ์

จำนวน(ชุด)

ราคาต่อ(ชุด)

10040
20030
30025
50025
ปฏิทินตั้งโต๊ะแบบของลูกค้า

ปฎิทินตั้งโต๊ะแบบของลูกค้า

ปฏิทินตั้งโต๊ะแบบนี้ สเปกงานทุกอย่างขึ้นอยู่กับลูกค้า อาทิเช่น

1. ขนาดของปฏิทิน ขนาดมาตรฐานคือ 6 x 8 นิ้ว หรือ 7 x 8 นิ้ว ซึ่งลูกค้าอาจเปลี่ยนเป็น 5 x 5 นิ้ว , 7 x 10นิ้ว หรือ ขนาดอื่นๆ ก็ได้

2. รูปภาพ / อาร์ตเวิร์ค จะเป็นสินค้าของบริษัท หรือจะเป็นรูปวิว ทิวทัศน์ ตามแต่คอนเซปท์ของบริษัท จะออกแบบเป็นแนวตั้ง หรือ แนวนอน ก็ได้

3. ห่วงกระดูกงู จะเข้าแบบ 4 ข้อ 2 ช่วง หรือ จะเข้าห่วงตลอดแนว ก็ได้ จะเลือกสีดำ สีทอง หรือสีเงิน ก็ได้ (ห่วงมาตรฐานของโรงพิมพ์คือ สีขาว)

4. สีของฐานปฏิทิน ปกติจะเป็นสีขาว แต่ลูกค้าสามารถเปลี่ยนเป็นสีอื่นๆ หรือเพิ่มลวดลาย ก็ได้

5. กระดาษปกติใช้อาร์ตการ์ต 230 แกรม ก็สามารถเปลี่ยนชนิดกระดาษ หรือเปลี่ยนความหนาได้

Template ตาราง ปฏิทินตั้งโต๊ะ 14 แผ่น

Template ตาราง ปฏิทินตั้งโต๊ะ 8 แผ่น

สเปคมาตรฐาน ปฏิทินตั้งโต๊ะ 14 แผ่น แบบลูกค้า

ขนาด 6 x 8 นิ้ว (ทั้งแนวตั้ง และ แนวนอน)
กระดาษอาร์ตการ์ตอย่างดี 230 แกรม พิมพ์ 4 สี สวยงามทั้งเล่ม
เข้าห่วงกระดูกงูสีขาว 4 ข้อ 2 ช่วง (เจาะรูเหลี่ยม) ฐานปฏิทินสีขาว
พร้อมซองพลาสติกใสปากกาว (ไม่สกรีน / ไม่บรรจุ)

ราคาปฏิทินตั้งโต๊ะ 14 แผ่นแบบลูกค้า

จำนวน(ชุด)

ราคาต่อ(ชุด)

10050
20040
30035
50035

ราคาปฏิทินตั้งโต๊ะ 8 แผ่นแบบลูกค้า

จำนวน(ชุด)

ราคาต่อ(ชุด)

10040
20030
30025
50025
รับออกแบบปฏิทินตั้งโต๊ะ

รับออกแบบปฏิทินตั้งโต๊ะ

รับออกแบบปฏิทิน

ทางโรงพิมพ์มีบริการออกแบบ/จัดทำอาร์ตเวิร์คให้ได้ด้วย
โดยมีค่าออกแบบ ดังนี้
แบบ 8 แผ่น: 4,000 – 5,000 บาท
แบบ 14 แผ่น: 6,000 – 8,000 บาท สำหรับทั้งชุด และ 3,000 บาท
สำหรับออกแบบเฉพาะหน้าตารางเดือน (Template ของโรงพิมพ์เท่านั้น)

ปฏิทินแขวนจีน

ปฏิทินแขวนจีนดูดวง มีขนาด 15 x 21 นิ้ว บางท่านเรียก “ปฏิทินแขวนจีนเยอะ”

บางท่านเรียก “ปฏิทินน่ำเอี๊ยง” มีพยากรณ์ทุกวัน ซึ่งรูปแบบ คือ

มีดูดวงภาษาจีนอยู่ด้านข้างวันที่ ทางโรงพิมพ์ รับทำ , รับพิมพ์ , ออกแบบ ,

เข้าเล่มหัวเหล็กสีทอง , ทำเพลท เองครบทุกขั้นตอน

พื้นที่พิมพ์โลโก้ ด้านบน ขนาด 36.6 x 15.8 ซ.ม. ด้านล่างขนาด 15.3 x 6.5 ซ.ม.

ปฏิทินแขวนจีนดูดวง

ราคาปฏิทินแขวนจีนพิมพ์ 1 สี

จำนวน(ชุด)

ราคาต่อชุด

20033
30025
50020
100015.5

ราคาปฏิทินแขวนจีนพิมพ์ 2 สี

จำนวน(ชุด)

ราคาต่อชุด

20037
30029
50022
100017

แขวนจีนบันทึก

ปฏิทินแบบนี้ บางทีก็เรียกว่า “ปฏิทินแขวนจีนน้อย”

คือไม่มีดูดวงภาษาจีนอยู่ข้างวันที่
ทำให้มีที่ว่างเหลือให้บันทึกอยู่นิดหน่อยขนาดปฏิทิน 15 x 21 นิ้ว เข้าหัวเหล็กสีทอง
พื้นที่พิมพ์โลโก้ ด้านบน ขนาด 36.6 x 15.8 ซ.ม. ด้านล่างขนาด 15.3 x 6.5 ซ.ม.

aw_ปฎิทินแขวน_จีนน้อย

ราคาปฏิทินแขวนจีน พิมพ์ 1 สี

จำนวน(ชุด)

ราคาต่อชุด

20033
30025
50020
100015.5

ราคาปฏิทินแขวนจีนพิมพ์ 2 สี

จำนวน(ชุด)

ราคาต่อชุด

20033
30025
50020
100015.5

แขวนจีนมินิ

ปฏิทินแขวนแบบนี้ เป็นขนาดย่อของปฏิทินแบบบันทึก คือเป็นแบบจีนน้อย
ขนาด 10.5 x 15 นิ้ว เล็กกระทัดรัด ราคาก็ถูก ลงด้วยพื้นที่พิมพ์โลโก้
ด้านบน ขนาด 25.3 x 11 ซ.ม. ด้านล่างขนาด 11 x 5 ซ.ม.

aw_ปฎิทินแขวน_Mini

ราคาปฏิทินแขวนจีน พิมพ์ 1 สี

จำนวน(ชุด)ราคาต่อชุด
20025
30020
50016
100012

ราคาปฏิทินแขวนจีนพิมพ์ 2 สี

จำนวน(ชุด)ราคาต่อชุด
20030
30023
50018
100014
แขวนจีนดูดวง

ปฏิทินแขวนจีนดูดวง มีขนาด 15 x 21 นิ้ว บางท่านเรียก “ปฏิทินแขวนจีนเยอะ”

บางท่านเรียก “ปฏิทินน่ำเอี๊ยง” มีพยากรณ์ทุกวัน ซึ่งรูปแบบ คือ

มีดูดวงภาษาจีนอยู่ด้านข้างวันที่ ทางโรงพิมพ์ รับทำ , รับพิมพ์ , ออกแบบ ,

เข้าเล่มหัวเหล็กสีทอง , ทำเพลท เองครบทุกขั้นตอน

พื้นที่พิมพ์โลโก้ ด้านบน ขนาด 36.6 x 15.8 ซ.ม. ด้านล่างขนาด 15.3 x 6.5 ซ.ม.

ปฏิทินแขวนจีนดูดวง

ราคาปฏิทินแขวนจีนพิมพ์ 1 สี

จำนวน(ชุด)

ราคาต่อชุด

20033
30025
50020
100015.5

ราคาปฏิทินแขวนจีนพิมพ์ 2 สี

จำนวน(ชุด)

ราคาต่อชุด

20037
30029
50022
100017
แขวนจีนบันทึก

แขวนจีนบันทึก

ปฏิทินแบบนี้ บางทีก็เรียกว่า “ปฏิทินแขวนจีนน้อย”

คือไม่มีดูดวงภาษาจีนอยู่ข้างวันที่
ทำให้มีที่ว่างเหลือให้บันทึกอยู่นิดหน่อยขนาดปฏิทิน 15 x 21 นิ้ว เข้าหัวเหล็กสีทอง
พื้นที่พิมพ์โลโก้ ด้านบน ขนาด 36.6 x 15.8 ซ.ม. ด้านล่างขนาด 15.3 x 6.5 ซ.ม.

aw_ปฎิทินแขวน_จีนน้อย

ราคาปฏิทินแขวนจีน พิมพ์ 1 สี

จำนวน(ชุด)

ราคาต่อชุด

20033
30025
50020
100015.5

ราคาปฏิทินแขวนจีนพิมพ์ 2 สี

จำนวน(ชุด)

ราคาต่อชุด

20033
30025
50020
100015.5
แขวนจีนมินิ

แขวนจีนมินิ

ปฏิทินแขวนแบบนี้ เป็นขนาดย่อของปฏิทินแบบบันทึก คือเป็นแบบจีนน้อย
ขนาด 10.5 x 15 นิ้ว เล็กกระทัดรัด ราคาก็ถูก ลงด้วยพื้นที่พิมพ์โลโก้
ด้านบน ขนาด 25.3 x 11 ซ.ม. ด้านล่างขนาด 11 x 5 ซ.ม.

aw_ปฎิทินแขวน_Mini

ราคาปฏิทินแขวนจีน พิมพ์ 1 สี

จำนวน(ชุด)ราคาต่อชุด
20025
30020
50016
100012

ราคาปฏิทินแขวนจีนพิมพ์ 2 สี

จำนวน(ชุด)ราคาต่อชุด
20030
30023
50018
100014

ปฏิทินโปสเตอร์มีภู่

ปฏิทินโปสเตอร์แบบ ทางโรงพิมพ์มีสเปกมาตรฐาน ดังนี้

ส่วน โปสเตอร์:

– ขนาด 15 x 21 นิ้ว รูปภาพจะเป็นแบบของลูกค้า หรือ

แบบที่ทางโรงพิมพ์ทำเตรียมไว้ให้ (ดูแบบด้านล่าง)

– กระดาษอาร์ตการ์ด 2 หน้า 230 แกรม

– พิมพ์ 4 สี และ เคลือบ UV เงา

ส่วน ภู่ปฏิทิน:

– ขนาด 7 x 15 นิ้ว 13 แผ่นรวม

– กระดาษปอนด์ 55 แกรม ทุกแผ่น

– ปก: พิมพ์ 1 สี

– ด้านใน: พิมพ์ 2 สี

ปฏิทินโปสเตอร์มีภู่

ปฏิทินโปสเตอร์มีภู่ แบบของลูกค้า

ปฏิทินโปสเตอร์แบบ ทางโรงพิมพ์มีสเปกมาตรฐาน ดังนี้

ส่วน โปสเตอร์:

– ขนาด 15 x 21 นิ้ว รูปภาพจะเป็นแบบของลูกค้า หรือ
แบบที่ทางโรงพิมพ์ทำเตรียมไว้ให้ (ดูแบบด้านล่าง)
– กระดาษอาร์ตการ์ด 2 หน้า 230 แกรม
– พิมพ์ 4 สี และ เคลือบ UV เงา

ส่วน ภู่ปฏิทิน:

– ขนาด 7 x 15 นิ้ว 13 แผ่นรวม
– กระดาษปอนด์ 55 แกรม ทุกแผ่น
– ปก: พิมพ์ 1 สี
– ด้านใน: พิมพ์ 2 สี

ปฏิทินโปสเตอร์มีภู่แบบลูกค้า

ปฏิทินโปสเตอร์มีภู่ แบบพิเศษ

ปฏิทินโปสเตอร์แบบนี้ รายละเอียดงานทุกอย่าง จะขึ้นอยู่กับทางลูกค้า เช่น
ต้องการขนาดเท่าไร

ใช้จำนวนกี่แผ่น
ใช้กระดาษอาร์ตมัน หรือ กระดาษปอนด์
จัดวางอาร์ตเวิร์คแบบไหน
การแขวนปฏิทิน จะเป็นแบบ หนีบด้วยหัวเหล็ก หรือ แบบลวดกระดูกงู

– ปก: พิมพ์ 1 สี
– ด้านใน: พิมพ์ 2 สี

ปฏิทินโปสเตอร์
ปฏิทินโปสเตอร์มีภู่ แบบโรงพิมพ์

ปฏิทินโปสเตอร์แบบ ทางโรงพิมพ์มีสเปกมาตรฐาน ดังนี้

ส่วน โปสเตอร์:

– ขนาด 15 x 21 นิ้ว รูปภาพจะเป็นแบบของลูกค้า หรือ

แบบที่ทางโรงพิมพ์ทำเตรียมไว้ให้ (ดูแบบด้านล่าง)

– กระดาษอาร์ตการ์ด 2 หน้า 230 แกรม

– พิมพ์ 4 สี และ เคลือบ UV เงา

ส่วน ภู่ปฏิทิน:

– ขนาด 7 x 15 นิ้ว 13 แผ่นรวม

– กระดาษปอนด์ 55 แกรม ทุกแผ่น

– ปก: พิมพ์ 1 สี

– ด้านใน: พิมพ์ 2 สี

ปฏิทินโปสเตอร์มีภู่
ปฏิทินโปสเตอร์ แบบของลูกค้า

ปฏิทินโปสเตอร์มีภู่ แบบของลูกค้า

ปฏิทินโปสเตอร์แบบ ทางโรงพิมพ์มีสเปกมาตรฐาน ดังนี้

ส่วน โปสเตอร์:

– ขนาด 15 x 21 นิ้ว รูปภาพจะเป็นแบบของลูกค้า หรือ
แบบที่ทางโรงพิมพ์ทำเตรียมไว้ให้ (ดูแบบด้านล่าง)
– กระดาษอาร์ตการ์ด 2 หน้า 230 แกรม
– พิมพ์ 4 สี และ เคลือบ UV เงา

ส่วน ภู่ปฏิทิน:

– ขนาด 7 x 15 นิ้ว 13 แผ่นรวม
– กระดาษปอนด์ 55 แกรม ทุกแผ่น
– ปก: พิมพ์ 1 สี
– ด้านใน: พิมพ์ 2 สี

ปฏิทินโปสเตอร์มีภู่แบบลูกค้า
ปฏิทินโปสเตอร์ แบบพิเศษ

ปฏิทินโปสเตอร์มีภู่ แบบพิเศษ

ปฏิทินโปสเตอร์แบบนี้ รายละเอียดงานทุกอย่าง จะขึ้นอยู่กับทางลูกค้า เช่น
ต้องการขนาดเท่าไร

ใช้จำนวนกี่แผ่น
ใช้กระดาษอาร์ตมัน หรือ กระดาษปอนด์
จัดวางอาร์ตเวิร์คแบบไหน
การแขวนปฏิทิน จะเป็นแบบ หนีบด้วยหัวเหล็ก หรือ แบบลวดกระดูกงู

– ปก: พิมพ์ 1 สี
– ด้านใน: พิมพ์ 2 สี

ปฏิทินโปสเตอร์

ปฏิทินโปสเตอร์มีภู่
ปี 2562 / 2019

King Bhumibol

พระแก้วมรกต

รัชกาลที่ 10 ทรงพระเจริญ

สิงโตอวยพร

ธ สถิตในดวงใจนิรันดร์

Colorful World

ร่ำรวยมั่งคั่ง

พระมหากษัตริย์ผู้ทรงธรรม

ภูมิพโลภิกขุ

พระพุทธชินราช

พุทธศิลป์

พระปิยะมหาราช

ปฏิทินแบบอื่นๆ

ปฏิทินแบบนี้ โดยส่วนใหญ่ขนาดเท่ากับนามบัตร คือ 5.5 x 9 ซ.ม.
ซึ่งจะเล็ก กะทัดรัด สะดวกในการพกพา และที่สำคัญราคาถูกด้วย
ทำได้ทั้งแนวตั้ง และ แนวนอน

ปฏิทินพกพา

รับทำปฏิทินพกพา

ปฏิทินแบบนี้ มีลักษะพิเศษไม่เหมือนแบบมาตรฐาน เช่น
– ปฏิทินแบบตั้งโต๊ะ กึ่งแขวนผนัง
– ปฏิทินโปสเตอร์ แบบเข้าห่วงกระดูกงู
– ปฏิทินแขวนผนังแบบมีหลายตอน
สเปกของปฏิทินลูกค้าสามารถกำหนดเอง
ติดต่อทาง โรงพิมพ์ เพื่อขอใบเสนอราคาได้ครับ

รับทำปฏิทินแขวนแบบพิเศษ
ปฏิทินพกพา

ปฏิทินแบบนี้ โดยส่วนใหญ่ขนาดเท่ากับนามบัตร คือ 5.5 x 9 ซ.ม.
ซึ่งจะเล็ก กะทัดรัด สะดวกในการพกพา และที่สำคัญราคาถูกด้วย
ทำได้ทั้งแนวตั้ง และ แนวนอน

ปฏิทินพกพา

รับทำปฏิทินพกพา

ปฏิทินแบบพิเศษ

ปฏิทินแบบนี้ มีลักษะพิเศษไม่เหมือนแบบมาตรฐาน เช่น
– ปฏิทินแบบตั้งโต๊ะ กึ่งแขวนผนัง
– ปฏิทินโปสเตอร์ แบบเข้าห่วงกระดูกงู
– ปฏิทินแขวนผนังแบบมีหลายตอน
สเปกของปฏิทินลูกค้าสามารถกำหนดเอง
ติดต่อทาง โรงพิมพ์ เพื่อขอใบเสนอราคาได้ครับ

รับทำปฏิทินแขวนแบบพิเศษ

บทความโรงพิมพ์ที่น่าสนใจ