รับทำปฏิทิน ทุกประเภท

โรงพิมพ์ของเรา รับทำปฏิทิน ที่มีคุณภาพที่ลูกค้าส่วนมากให้ความไว้วางใจ

ปฏิทินแขวนจีน

แขวนจีนเยอะ

ปฏิทินแขวนแบบลูกค้า

ปฏิทินแขวนแบบลูกค้า

ปฏิทินโปสเตอร์มีภู่

ปฏิทินตั้งโต๊ะแบบลูกค้า

ปฏิทินตั้งโต๊ะแบบลูกค้า

ปฏิทินตั้งโต๊ะ

ปฏิทินรูปแบบพิเศษ

ปฏิทินรูปแบบพิเศษ

ปฏิทิน ตั้งโต๊ะ

รับทำปฏิทิน ตั้งโต๊ะแบบของโรงพิมพ์ มีทั้งแบบ 14 แผ่น และ 8 แผ่น เข้าเล่มห่วงกระดูกงู สีขาว
ฐานปฏิทิน มี สีฟ้าเข้ม, เขียว, เหลือง แล้วแต่แบบ
คลิกที่รูปภาพ เพื่อดูรูปแบบ ของปฏิทินตั้งโต๊ะ ชุดต่างๆ แบบมาตรฐานของโรงพิมพ์
รับสั่งทำ ขั้นต่ำจำนวน 100 ชุด พิมพ์เพิม ชื่อ/ที่อยู่/โลโก้ของบริษัทลูกค้า 1 สี
พร้อมซองพลาสติกใสปากกาว

รับทำปฏิทิน ตั้งโต๊ะ 14 แผ่น มี 4 แบบ

รับทำปฏิทิน ตั้งโต๊ะ 8 แผ่น มี 2 แบบ

ราคา รับทำปฏิทินตั้งโต๊ะ 14 แผ่นแบบโรงพิมพ์

จำนวน(ชุด)

ราคาต่อ(ชุด)

10050
20040
30035
50035

ราคา รับทำปฏิทินตั้งโต๊ะ 8 แผ่นแบบโรงพิมพ์

จำนวน(ชุด)

ราคาต่อ(ชุด)

10040
20030
30025
50025

ปฎิทินตั้งโต๊ะแบบของลูกค้า

ปฏิทินตั้งโต๊ะแบบนี้ สเปกงานทุกอย่างขึ้นอยู่กับลูกค้า อาทิเช่น

1. ขนาดของปฏิทิน ขนาดมาตรฐานคือ 6 x 8 นิ้ว หรือ 7 x 8 นิ้ว ซึ่งลูกค้าอาจเปลี่ยนเป็น 5 x 5 นิ้ว , 7 x 10นิ้ว หรือ ขนาดอื่นๆ ก็ได้

2. รูปภาพ / อาร์ตเวิร์ค จะเป็นสินค้าของบริษัท หรือจะเป็นรูปวิว ทิวทัศน์ ตามแต่คอนเซปท์ของบริษัท จะออกแบบเป็นแนวตั้ง หรือ แนวนอน ก็ได้

3. ห่วงกระดูกงู จะเข้าแบบ 4 ข้อ 2 ช่วง หรือ จะเข้าห่วงตลอดแนว ก็ได้ จะเลือกสีดำ สีทอง หรือสีเงิน ก็ได้ (ห่วงมาตรฐานของโรงพิมพ์คือ สีขาว)

4. สีของฐานปฏิทิน ปกติจะเป็นสีขาว แต่ลูกค้าสามารถเปลี่ยนเป็นสีอื่นๆ หรือเพิ่มลวดลาย ก็ได้

5. กระดาษปกติใช้อาร์ตการ์ต 230 แกรม ก็สามารถเปลี่ยนชนิดกระดาษ หรือเปลี่ยนความหนาได้

Template ตาราง ปฏิทินตั้งโต๊ะ 14 แผ่น

Template ตาราง ปฏิทินตั้งโต๊ะ 8 แผ่น

สเปคมาตรฐาน ปฏิทินตั้งโต๊ะ 14 แผ่น แบบลูกค้า

ขนาด 6 x 8 นิ้ว (ทั้งแนวตั้ง และ แนวนอน)
กระดาษอาร์ตการ์ตอย่างดี 230 แกรม พิมพ์ 4 สี สวยงามทั้งเล่ม
เข้าห่วงกระดูกงูสีขาว 4 ข้อ 2 ช่วง (เจาะรูเหลี่ยม) ฐานปฏิทินสีขาว
พร้อมซองพลาสติกใสปากกาว (ไม่สกรีน / ไม่บรรจุ)

ราคาปฏิทินตั้งโต๊ะ 14 แผ่นแบบลูกค้า

จำนวน(ชุด)

ราคาต่อ(ชุด)

10050
20040
30035
50035

ราคาปฏิทินตั้งโต๊ะ 8 แผ่นแบบลูกค้า

จำนวน(ชุด)

ราคาต่อ(ชุด)

10040
20030
30025
50025

รับออกแบบปฏิทิน

ทางโรงพิมพ์มีบริการออกแบบ/จัดทำอาร์ตเวิร์คให้ได้ด้วย
โดยมีค่าออกแบบ ดังนี้
แบบ 8 แผ่น: 4,000 – 5,000 บาท
แบบ 14 แผ่น: 6,000 – 8,000 บาท สำหรับทั้งชุด และ 3,000 บาท
สำหรับออกแบบเฉพาะหน้าตารางเดือน (Template ของโรงพิมพ์เท่านั้น)

รับออกแบบปฏิทินตั้งโต๊ะ

รับออกแบบปฏิทินตั้งโต๊ะ

ปฏิทินตั้งโต๊ะแบบโรงพิมพ์ ปี2563 / 2020
ปฏิทินตั้งโต๊ะแบบโรงพิมพ์ ปี2562 / 2019

รับทำปฏิทิน ตั้งโต๊ะ 14 แผ่น มี 4 แบบ

รับทำปฏิทิน ตั้งโต๊ะ 8 แผ่น มี 2 แบบ

ราคา รับทำปฏิทินตั้งโต๊ะ 14 แผ่นแบบโรงพิมพ์

จำนวน(ชุด)

ราคาต่อ(ชุด)

10050
20040
30035
50035

ราคา รับทำปฏิทินตั้งโต๊ะ 8 แผ่นแบบโรงพิมพ์

จำนวน(ชุด)

ราคาต่อ(ชุด)

10040
20030
30025
50025
ปฏิทินตั้งโต๊ะแบบของลูกค้า

ปฎิทินตั้งโต๊ะแบบของลูกค้า

ปฏิทินตั้งโต๊ะแบบนี้ สเปกงานทุกอย่างขึ้นอยู่กับลูกค้า อาทิเช่น

1. ขนาดของปฏิทิน ขนาดมาตรฐานคือ 6 x 8 นิ้ว หรือ 7 x 8 นิ้ว ซึ่งลูกค้าอาจเปลี่ยนเป็น 5 x 5 นิ้ว , 7 x 10นิ้ว หรือ ขนาดอื่นๆ ก็ได้

2. รูปภาพ / อาร์ตเวิร์ค จะเป็นสินค้าของบริษัท หรือจะเป็นรูปวิว ทิวทัศน์ ตามแต่คอนเซปท์ของบริษัท จะออกแบบเป็นแนวตั้ง หรือ แนวนอน ก็ได้

3. ห่วงกระดูกงู จะเข้าแบบ 4 ข้อ 2 ช่วง หรือ จะเข้าห่วงตลอดแนว ก็ได้ จะเลือกสีดำ สีทอง หรือสีเงิน ก็ได้ (ห่วงมาตรฐานของโรงพิมพ์คือ สีขาว)

4. สีของฐานปฏิทิน ปกติจะเป็นสีขาว แต่ลูกค้าสามารถเปลี่ยนเป็นสีอื่นๆ หรือเพิ่มลวดลาย ก็ได้

5. กระดาษปกติใช้อาร์ตการ์ต 230 แกรม ก็สามารถเปลี่ยนชนิดกระดาษ หรือเปลี่ยนความหนาได้

Template ตาราง ปฏิทินตั้งโต๊ะ 14 แผ่น

Template ตาราง ปฏิทินตั้งโต๊ะ 8 แผ่น

สเปคมาตรฐาน ปฏิทินตั้งโต๊ะ 14 แผ่น แบบลูกค้า

ขนาด 6 x 8 นิ้ว (ทั้งแนวตั้ง และ แนวนอน)
กระดาษอาร์ตการ์ตอย่างดี 230 แกรม พิมพ์ 4 สี สวยงามทั้งเล่ม
เข้าห่วงกระดูกงูสีขาว 4 ข้อ 2 ช่วง (เจาะรูเหลี่ยม) ฐานปฏิทินสีขาว
พร้อมซองพลาสติกใสปากกาว (ไม่สกรีน / ไม่บรรจุ)

ราคาปฏิทินตั้งโต๊ะ 14 แผ่นแบบลูกค้า

จำนวน(ชุด)

ราคาต่อ(ชุด)

10050
20040
30035
50035

ราคาปฏิทินตั้งโต๊ะ 8 แผ่นแบบลูกค้า

จำนวน(ชุด)

ราคาต่อ(ชุด)

10040
20030
30025
50025

รับออกแบบปฏิทิน

ทางโรงพิมพ์มีบริการออกแบบ/จัดทำอาร์ตเวิร์คให้ได้ด้วย
โดยมีค่าออกแบบ ดังนี้
แบบ 8 แผ่น: 4,000 – 5,000 บาท
แบบ 14 แผ่น: 6,000 – 8,000 บาท สำหรับทั้งชุด และ 3,000 บาท
สำหรับออกแบบเฉพาะหน้าตารางเดือน (Template ของโรงพิมพ์เท่านั้น)

รับออกแบบปฏิทินตั้งโต๊ะ

รับออกแบบปฏิทินตั้งโต๊ะ

ปฏิทินแขวนจีน

ปฏิทินแขวนจีน ดูดวง มีขนาด 15 x 21 นิ้ว บางท่านเรียก “ ปฏิทินแขวนจีนเยอะ

บางท่านเรียก “ ปฏิทินน่ำเอี๊ยง” มีพยากรณ์ทุกวัน ซึ่งรูปแบบ คือ

มีดูดวงภาษาจีนอยู่ด้านข้างวันที่ ทางโรงพิมพ์ รับทำ , รับพิมพ์ , ออกแบบ ,

เข้าเล่มหัวเหล็กสีทอง , ทำเพลท เองครบทุกขั้นตอน

พื้นที่พิมพ์โลโก้ ด้านบน ขนาด 36.6 x 15.8 ซ.ม. ด้านล่างขนาด 15.3 x 6.5 ซ.ม.

ปฏิทินแขวนจีนดูดวง

ราคา ปฏิทิน แขวนจีน พิมพ์ 1 สี

จำนวน(ชุด)

ราคาต่อชุด

20033
30025
50020
100015.5

ราคา ปฏิทิน แขวนจีน พิมพ์ 2 สี

จำนวน(ชุด)

ราคาต่อชุด

20037
30029
50022
100017

แขวนจีนบันทึก

ปฏิทินแบบนี้ บางทีก็เรียกว่า “ปฏิทินแขวนจีนน้อย

คือไม่มีดูดวงภาษาจีนอยู่ข้างวันที่
ทำให้มีที่ว่างเหลือให้บันทึกอยู่นิดหน่อยขนาดปฏิทิน 15 x 21 นิ้ว เข้าหัวเหล็กสีทอง
พื้นที่พิมพ์โลโก้ ด้านบน ขนาด 36.6 x 15.8 ซ.ม. ด้านล่างขนาด 15.3 x 6.5 ซ.ม.

aw_ปฎิทินแขวน_จีนน้อย

ราคาปฏิทินแขวนจีน พิมพ์ 1 สี

จำนวน(ชุด)

ราคาต่อชุด

20033
30025
50020
100015.5

ราคาปฏิทินแขวนจีนพิมพ์ 2 สี

จำนวน(ชุด)

ราคาต่อชุด

20033
30025
50020
100015.5

แขวนจีนมินิ

ปฏิทินแขวนมินิ เป็นขนาดย่อของปฏิทินแบบบันทึก คือเป็นแบบจีนน้อย
ขนาด 10.5 x 15 นิ้ว เล็กกระทัดรัด ราคาก็ถูก ลงด้วยพื้นที่พิมพ์โลโก้
ด้านบน ขนาด 25.3 x 11 ซ.ม. ด้านล่างขนาด 11 x 5 ซ.ม.

aw_ปฎิทินแขวน_Mini

ราคาปฏิทินแขวนจีน พิมพ์ 1 สี

จำนวน(ชุด)ราคาต่อชุด
20025
30020
50016
100012

ราคาปฏิทินแขวนจีนพิมพ์ 2 สี

จำนวน(ชุด)ราคาต่อชุด
20030
30023
50018
100014
แขวนจีนดูดวง

ปฏิทินแขวนจีน ดูดวง มีขนาด 15 x 21 นิ้ว บางท่านเรียก “ ปฏิทินแขวนจีนเยอะ

บางท่านเรียก “ ปฏิทินน่ำเอี๊ยง” มีพยากรณ์ทุกวัน ซึ่งรูปแบบ คือ

มีดูดวงภาษาจีนอยู่ด้านข้างวันที่ ทางโรงพิมพ์ รับทำ , รับพิมพ์ , ออกแบบ ,

เข้าเล่มหัวเหล็กสีทอง , ทำเพลท เองครบทุกขั้นตอน

พื้นที่พิมพ์โลโก้ ด้านบน ขนาด 36.6 x 15.8 ซ.ม. ด้านล่างขนาด 15.3 x 6.5 ซ.ม.

ปฏิทินแขวนจีนดูดวง

ราคา ปฏิทิน แขวนจีน พิมพ์ 1 สี

จำนวน(ชุด)

ราคาต่อชุด

20033
30025
50020
100015.5

ราคา ปฏิทิน แขวนจีน พิมพ์ 2 สี

จำนวน(ชุด)

ราคาต่อชุด

20037
30029
50022
100017
แขวนจีนบันทึก

แขวนจีนบันทึก

ปฏิทินแบบนี้ บางทีก็เรียกว่า “ปฏิทินแขวนจีนน้อย

คือไม่มีดูดวงภาษาจีนอยู่ข้างวันที่
ทำให้มีที่ว่างเหลือให้บันทึกอยู่นิดหน่อยขนาดปฏิทิน 15 x 21 นิ้ว เข้าหัวเหล็กสีทอง
พื้นที่พิมพ์โลโก้ ด้านบน ขนาด 36.6 x 15.8 ซ.ม. ด้านล่างขนาด 15.3 x 6.5 ซ.ม.

aw_ปฎิทินแขวน_จีนน้อย

ราคาปฏิทินแขวนจีน พิมพ์ 1 สี

จำนวน(ชุด)

ราคาต่อชุด

20033
30025
50020
100015.5

ราคาปฏิทินแขวนจีนพิมพ์ 2 สี

จำนวน(ชุด)

ราคาต่อชุด

20033
30025
50020
100015.5
แขวนจีนมินิ

แขวนจีนมินิ

ปฏิทินแขวนมินิ เป็นขนาดย่อของปฏิทินแบบบันทึก คือเป็นแบบจีนน้อย
ขนาด 10.5 x 15 นิ้ว เล็กกระทัดรัด ราคาก็ถูก ลงด้วยพื้นที่พิมพ์โลโก้
ด้านบน ขนาด 25.3 x 11 ซ.ม. ด้านล่างขนาด 11 x 5 ซ.ม.

aw_ปฎิทินแขวน_Mini

ราคาปฏิทินแขวนจีน พิมพ์ 1 สี

จำนวน(ชุด)ราคาต่อชุด
20025
30020
50016
100012

ราคาปฏิทินแขวนจีนพิมพ์ 2 สี

จำนวน(ชุด)ราคาต่อชุด
20030
30023
50018
100014

ปฏิทินโปสเตอร์มีภู่

ปฏิทินโปสเตอร์แบบ ทางโรงพิมพ์มีสเปกมาตรฐาน ดังนี้

ส่วน โปสเตอร์:

– ขนาด 15 x 21 นิ้ว รูปภาพจะเป็นแบบที่ทางโรงพิมพ์

  ทำเตรียมไว้ให้ (ดูแบบด้านล่าง)

– กระดาษอาร์ตการ์ด 2 หน้า 230 แกรม

– พิมพ์ 4 สี และ เคลือบ UV เงา

– ทางโรงพิมพ์ออกแบบส่วนรายละเอียดบริษัทของลูกค้า

  ที่จะเพิ่มให้ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

ส่วน ภู่ปฏิทิน:

– ขนาด 7 x 15 นิ้ว 13 แผ่นรวม

– กระดาษปอนด์ 55 แกรม ทุกแผ่น

– ปก: พิมพ์ 1 สี

– ด้านใน: พิมพ์ 2 สี

ปฏิทินโปสเตอร์มีภู่
ราคา รับทำปฏิทินโปสเตอร์แบบมีภู่ ชุดมาตรฐานโรงพิมพ์ พิมพ์โลโก้ 1 สี (ราคามีผลถึง….)
300 ชุด500 ชุด700 ชุด900 ชุด1000 ชุด
30บาท22บาท20บาท18บาท17บาท

ปฏิทินโปสเตอร์มีภู่ แบบของลูกค้า

ปฏิทินโปสเตอร์แบบ ทางโรงพิมพ์มีสเปกมาตรฐาน ดังนี้

ส่วน โปสเตอร์:

– ขนาด 15 x 21 นิ้ว รูปภาพจะเป็นแบบของลูกค้า หรือ
แบบที่ทางโรงพิมพ์ทำเตรียมไว้ให้ (ดูแบบด้านล่าง)
– กระดาษอาร์ตการ์ด 2 หน้า 230 แกรม
– พิมพ์ 4 สี และ เคลือบ UV เงา

ส่วน ภู่ปฏิทิน:

– ขนาด 7 x 15 นิ้ว 13 แผ่นรวม
– กระดาษปอนด์ 55 แกรม ทุกแผ่น
– ปก: พิมพ์ 1 สี
– ด้านใน: พิมพ์ 2 สี

ปฏิทินโปสเตอร์มีภู่แบบลูกค้า
ราคา ปฏิทินโปสเตอร์แบบมีภู่ อาร์ตเวิร์คลูกค้า (ราคามีผลถึง…..)
200 ชุด300 ชุด500 ชุด1000 ชุด2000 ชุด
55บาท40บาท27บาท19บาท14.5บาท

ปฏิทินโปสเตอร์มีภู่ แบบพิเศษ

ปฏิทินโปสเตอร์แบบนี้ รายละเอียดงานทุกอย่าง จะขึ้นอยู่กับทางลูกค้า เช่น
ต้องการขนาดเท่าไร

ใช้จำนวนกี่แผ่น
ใช้กระดาษอาร์ตมัน หรือ กระดาษปอนด์
จัดวางอาร์ตเวิร์คแบบไหน
การแขวนปฏิทิน จะเป็นแบบ หนีบด้วยหัวเหล็ก หรือ แบบลวดกระดูกงู

– ปก: พิมพ์ 1 สี
– ด้านใน: พิมพ์ 2 สี

ปฏิทินโปสเตอร์
ปฏิทิน โปสเตอร์มีภู่ แบบโรงพิมพ์

ปฏิทินโปสเตอร์แบบ ทางโรงพิมพ์มีสเปกมาตรฐาน ดังนี้

ส่วน โปสเตอร์:

– ขนาด 15 x 21 นิ้ว รูปภาพจะเป็นแบบที่ทางโรงพิมพ์

  ทำเตรียมไว้ให้ (ดูแบบด้านล่าง)

– กระดาษอาร์ตการ์ด 2 หน้า 230 แกรม

– พิมพ์ 4 สี และ เคลือบ UV เงา

– ทางโรงพิมพ์ออกแบบส่วนรายละเอียดบริษัทของลูกค้า

  ที่จะเพิ่มให้ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

ส่วน ภู่ปฏิทิน:

– ขนาด 7 x 15 นิ้ว 13 แผ่นรวม

– กระดาษปอนด์ 55 แกรม ทุกแผ่น

– ปก: พิมพ์ 1 สี

– ด้านใน: พิมพ์ 2 สี

ปฏิทินโปสเตอร์มีภู่
ราคา รับทำปฏิทินโปสเตอร์แบบมีภู่ ชุดมาตรฐานโรงพิมพ์ พิมพ์โลโก้ 1 สี (ราคามีผลถึง….)
300 ชุด500 ชุด700 ชุด900 ชุด1000 ชุด
30บาท22บาท20บาท18บาท17บาท
ปฏิทินโปสเตอร์ แบบของลูกค้า

ปฏิทินโปสเตอร์มีภู่ แบบของลูกค้า

ปฏิทินโปสเตอร์แบบ ทางโรงพิมพ์มีสเปกมาตรฐาน ดังนี้

ส่วน โปสเตอร์:

– ขนาด 15 x 21 นิ้ว รูปภาพจะเป็นแบบของลูกค้า หรือ
แบบที่ทางโรงพิมพ์ทำเตรียมไว้ให้ (ดูแบบด้านล่าง)
– กระดาษอาร์ตการ์ด 2 หน้า 230 แกรม
– พิมพ์ 4 สี และ เคลือบ UV เงา

ส่วน ภู่ปฏิทิน:

– ขนาด 7 x 15 นิ้ว 13 แผ่นรวม
– กระดาษปอนด์ 55 แกรม ทุกแผ่น
– ปก: พิมพ์ 1 สี
– ด้านใน: พิมพ์ 2 สี

ปฏิทินโปสเตอร์มีภู่แบบลูกค้า
ราคา ปฏิทินโปสเตอร์แบบมีภู่ อาร์ตเวิร์คลูกค้า (ราคามีผลถึง…..)
200 ชุด300 ชุด500 ชุด1000 ชุด2000 ชุด
55บาท40บาท27บาท19บาท14.5บาท
ปฏิทินโปสเตอร์ แบบพิเศษ

ปฏิทินโปสเตอร์มีภู่ แบบพิเศษ

ปฏิทินโปสเตอร์แบบนี้ รายละเอียดงานทุกอย่าง จะขึ้นอยู่กับทางลูกค้า เช่น
ต้องการขนาดเท่าไร

ใช้จำนวนกี่แผ่น
ใช้กระดาษอาร์ตมัน หรือ กระดาษปอนด์
จัดวางอาร์ตเวิร์คแบบไหน
การแขวนปฏิทิน จะเป็นแบบ หนีบด้วยหัวเหล็ก หรือ แบบลวดกระดูกงู

– ปก: พิมพ์ 1 สี
– ด้านใน: พิมพ์ 2 สี

ปฏิทินโปสเตอร์

ปฏิทิน โปสเตอร์มีภู่

ปฏิทินโปสเตอร์แบบ ทางโรงพิมพ์มีสเปกมาตรฐาน ดังนี้

ส่วน โปสเตอร์:

– ขนาด 15 x 21 นิ้ว รูปภาพจะเป็นแบบที่ทางโรงพิมพ์

  ทำเตรียมไว้ให้ (ดูแบบด้านล่าง)

– กระดาษอาร์ตการ์ด 2 หน้า 230 แกรม

– พิมพ์ 4 สี และ เคลือบ UV เงา

– ทางโรงพิมพ์ออกแบบส่วนรายละเอียดบริษัทของลูกค้า

  ที่จะเพิ่มให้ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

ส่วน ภู่ปฏิทิน:

– ขนาด 7 x 15 นิ้ว 13 แผ่นรวม

– กระดาษปอนด์ 55 แกรม ทุกแผ่น

– ปก: พิมพ์ 1 สี

– ด้านใน: พิมพ์ 2 สี

ปฏิทินโปสเตอร์มีภู่
ราคา ปฏิทินโปสเตอร์แบบมีภู่ ชุดมาตรฐานโรงพิมพ์ พิมพ์โลโก้ 1 สี (ราคามีผลถึง….)
300 ชุด500 ชุด700 ชุด900 ชุด1000 ชุด
30บาท22บาท20บาท18บาท17บาท

ปฏิทินโปสเตอร์มีภู่ แบบของลูกค้า

ปฏิทินโปสเตอร์แบบ ทางโรงพิมพ์มีสเปกมาตรฐาน ดังนี้

ส่วน โปสเตอร์:

– ขนาด 15 x 21 นิ้ว รูปภาพจะเป็นแบบของลูกค้า หรือ
แบบที่ทางโรงพิมพ์ทำเตรียมไว้ให้ (ดูแบบด้านล่าง)
– กระดาษอาร์ตการ์ด 2 หน้า 230 แกรม
– พิมพ์ 4 สี และ เคลือบ UV เงา

ส่วน ภู่ปฏิทิน:

– ขนาด 7 x 15 นิ้ว 13 แผ่นรวม
– กระดาษปอนด์ 55 แกรม ทุกแผ่น
– ปก: พิมพ์ 1 สี
– ด้านใน: พิมพ์ 2 สี

ปฏิทินโปสเตอร์มีภู่แบบลูกค้า
ราคา ปฏิทินโปสเตอร์แบบมีภู่ อาร์ตเวิร์คลูกค้า (ราคามีผลถึง…..)
200 ชุด300 ชุด500 ชุด1000 ชุด2000 ชุด
55บาท40บาท27บาท19บาท14.5บาท

ปฏิทินโปสเตอร์มีภู่ แบบพิเศษ

ปฏิทินโปสเตอร์แบบนี้ รายละเอียดงานทุกอย่าง จะขึ้นอยู่กับทางลูกค้า เช่น
ต้องการขนาดเท่าไร

ใช้จำนวนกี่แผ่น
ใช้กระดาษอาร์ตมัน หรือ กระดาษปอนด์
จัดวางอาร์ตเวิร์คแบบไหน
การแขวนปฏิทิน จะเป็นแบบ หนีบด้วยหัวเหล็ก หรือ แบบลวดกระดูกงู

– ปก: พิมพ์ 1 สี
– ด้านใน: พิมพ์ 2 สี

ปฏิทินโปสเตอร์
ปฏิทินโปสเตอร์มีภู่ แบบโรงพิมพ์

ปฏิทินโปสเตอร์แบบ ทางโรงพิมพ์มีสเปกมาตรฐาน ดังนี้

ส่วน โปสเตอร์:

– ขนาด 15 x 21 นิ้ว รูปภาพจะเป็นแบบที่ทางโรงพิมพ์

  ทำเตรียมไว้ให้ (ดูแบบด้านล่าง)

– กระดาษอาร์ตการ์ด 2 หน้า 230 แกรม

– พิมพ์ 4 สี และ เคลือบ UV เงา

– ทางโรงพิมพ์ออกแบบส่วนรายละเอียดบริษัทของลูกค้า

  ที่จะเพิ่มให้ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

ส่วน ภู่ปฏิทิน:

– ขนาด 7 x 15 นิ้ว 13 แผ่นรวม

– กระดาษปอนด์ 55 แกรม ทุกแผ่น

– ปก: พิมพ์ 1 สี

– ด้านใน: พิมพ์ 2 สี

ปฏิทินโปสเตอร์มีภู่
ราคา ปฏิทินโปสเตอร์แบบมีภู่ ชุดมาตรฐานโรงพิมพ์ พิมพ์โลโก้ 1 สี (ราคามีผลถึง….)
300 ชุด500 ชุด700 ชุด900 ชุด1000 ชุด
30บาท22บาท20บาท18บาท17บาท
ปฏิทิน โปสเตอร์ แบบของลูกค้า

ปฏิทินโปสเตอร์มีภู่ แบบของลูกค้า

ปฏิทินโปสเตอร์แบบ ทางโรงพิมพ์มีสเปกมาตรฐาน ดังนี้

ส่วน โปสเตอร์:

– ขนาด 15 x 21 นิ้ว รูปภาพจะเป็นแบบของลูกค้า หรือ
แบบที่ทางโรงพิมพ์ทำเตรียมไว้ให้ (ดูแบบด้านล่าง)
– กระดาษอาร์ตการ์ด 2 หน้า 230 แกรม
– พิมพ์ 4 สี และ เคลือบ UV เงา

ส่วน ภู่ปฏิทิน:

– ขนาด 7 x 15 นิ้ว 13 แผ่นรวม
– กระดาษปอนด์ 55 แกรม ทุกแผ่น
– ปก: พิมพ์ 1 สี
– ด้านใน: พิมพ์ 2 สี

ปฏิทินโปสเตอร์มีภู่แบบลูกค้า
ราคา ปฏิทินโปสเตอร์แบบมีภู่ อาร์ตเวิร์คลูกค้า (ราคามีผลถึง…..)
200 ชุด300 ชุด500 ชุด1000 ชุด2000 ชุด
55บาท40บาท27บาท19บาท14.5บาท
ปฏิทินโปสเตอร์ แบบพิเศษ

ปฏิทินโปสเตอร์มีภู่ แบบพิเศษ

ปฏิทินโปสเตอร์แบบนี้ รายละเอียดงานทุกอย่าง จะขึ้นอยู่กับทางลูกค้า เช่น
ต้องการขนาดเท่าไร

ใช้จำนวนกี่แผ่น
ใช้กระดาษอาร์ตมัน หรือ กระดาษปอนด์
จัดวางอาร์ตเวิร์คแบบไหน
การแขวนปฏิทิน จะเป็นแบบ หนีบด้วยหัวเหล็ก หรือ แบบลวดกระดูกงู

– ปก: พิมพ์ 1 สี
– ด้านใน: พิมพ์ 2 สี

ปฏิทินโปสเตอร์

รับทำปฏิทิน โปสเตอร์มีภู่
ปี 2562 / 2019

King Bhumibol

พระแก้วมรกต

รัชกาลที่ 10 ทรงพระเจริญ

สิงโตอวยพร

ธ สถิตในดวงใจนิรันดร์

Colorful World

ร่ำรวยมั่งคั่ง

พระมหากษัตริย์ผู้ทรงธรรม

ภูมิพโลภิกขุ

พระพุทธชินราช

พุทธศิลป์

พระปิยะมหาราช

รับทำปฏิทิน แบบอื่นๆ

ปฏิทินแบบนี้ โดยส่วนใหญ่ขนาดเท่ากับนามบัตร คือ 5.5 x 9 ซ.ม.
ซึ่งจะเล็ก กะทัดรัด สะดวกในการพกพา และที่สำคัญราคาถูกด้วย
ทำได้ทั้งแนวตั้ง และ แนวนอน

ปฏิทินพกพา

รับทำปฏิทินพกพา

ปฏิทินแบบนี้ มีลักษะพิเศษไม่เหมือนแบบมาตรฐาน เช่น
– ปฏิทินแบบตั้งโต๊ะ กึ่งแขวนผนัง
– ปฏิทินโปสเตอร์ แบบเข้าห่วงกระดูกงู
– ปฏิทินแขวนผนังแบบมีหลายตอน
สเปกของปฏิทินลูกค้าสามารถกำหนดเอง
ติดต่อทาง โรงพิมพ์ เพื่อขอใบเสนอราคาได้ครับ

รับทำปฏิทินแขวนแบบพิเศษ
ปฏิทินพกพา

ปฏิทินแบบนี้ โดยส่วนใหญ่ขนาดเท่ากับนามบัตร คือ 5.5 x 9 ซ.ม.
ซึ่งจะเล็ก กะทัดรัด สะดวกในการพกพา และที่สำคัญราคาถูกด้วย
ทำได้ทั้งแนวตั้ง และ แนวนอน

ปฏิทินพกพา

รับทำปฏิทินพกพา

ปฏิทินแบบพิเศษ

ปฏิทินแบบนี้ มีลักษะพิเศษไม่เหมือนแบบมาตรฐาน เช่น
– ปฏิทินแบบตั้งโต๊ะ กึ่งแขวนผนัง
– ปฏิทินโปสเตอร์ แบบเข้าห่วงกระดูกงู
– ปฏิทินแขวนผนังแบบมีหลายตอน
สเปกของปฏิทินลูกค้าสามารถกำหนดเอง
ติดต่อทาง โรงพิมพ์ เพื่อขอใบเสนอราคาได้ครับ

รับทำปฏิทินแขวนแบบพิเศษ

บทความโรงพิมพ์ที่น่าสนใจ