Guide-ปฏิทินตั้งโต๊ะ2023-What-a-Wonderful-World

ปฏิทินตั้งโต๊ะ2566 ชุด “What a Wonderful World_มหัศจรรย์ธรรมชาติ”

ปฏิทินตั้งโต๊ะ2566 ปฏิทินตั้งโต๊ะ2566 ชุด “What a Wonderful World_มหัศจรรย์ธรรมชาติ” จ้างทำปฏิทินตั้งโต๊ะสำเร็จรูป 14 แผ่นต่อชุด ปกปฏิทินแผ่นหน้าและแผ่นหลัง ขนาด 7×8 นิ้ว แผ่นปฏิทิน ด้านใน 12 แผ่น ขนาด 6×8 นิ้ว พิมพ์ออฟเซท 4/4 สี ออกแบบสวยงาม สีสันสดใส ทั้งเล่ม ขาตั้งปฏิทินตั้งโต๊ะ สีฟ้าเข้ม ขนาด 7×8 นิ้ว เข้าเล่มห่วงกระดูกงูสีขาว 4 ข้อ 2 ช่วง (เจาะรูเหลี่ยม) พิมพ์ชื่อ/ที่อยู่/โลโก้ บริษัทของลูกค้า 1 สี (พื้นที่พิมพ์โลโก้ขนาด 1×8 นิ้ว อยู่ด้านล่างของปฏิทิน แผ่นปกหน้า และ แผ่นปกหลัง) พร้อม ซองพลาสติกใสปากกาว (ไม่สกรีน / ไม่บรรจุ) จำนวนสั่งขั้นต่ำ 100 ชุด…

Guide-ปฏิทินตั้งโต๊ะ 2023-เสน่ห์ไทย-ดังไกลต่างแดน

ขายปฏิทินตั้งโต๊ะ2566 ชุด “เสน่ห์ไทย ดังไกลต่างแดน”

ขายปฏิทินตั้งโต๊ะ2566 ขายปฏิทินตั้งโต๊ะ2566 ชุด “เสน่ห์ไทย ดังไกลต่างแดน” ปกปฏิทินแผ่นหน้า / แผ่นหลัง ขนาด 7×8 นิ้ว แผ่นด้านใน 12 แผ่น ขนาด 6×8 นิ้ว พิมพ์ระบบออฟเซท 4 สี สวยงาม ทั้งเล่ม แกนตั้งปฏิทิน สีเทาดำ ขนาด 7×8 นิ้ว รูปแบบปฏิทินตั้งโต๊ะ 14 แผ่น เข้าเล่มห่วงกระดูกงูสีขาว 4 ข้อ 2 ช่วง (เจาะรูสี่เหลี่ยม) พิมพ์ชื่อ/ที่อยู่/โลโก้ บริษัทของคุณ 1 สี (พื้นที่พิมพ์โฆษณาขนาด 19.7×2.5 ซม. อยู่ด้านล่างของปฏิทิน แผ่นปกหน้า และ แผ่นปกหลัง) พร้อม ซองพลาสติกใสปากกาว (ไม่สกรีน / ไม่บรรจุ) จำนวนสั่งขั้นต่ำ 100 ชุด…