ปฏิทินตั้งโต๊ะ

ปฏิทินตั้งโต๊ะ ปฏิทินตั้งโต๊ะ ปฏิทินตั้งโต๊ะ คือ ปฏิทินใช้งานที่เราเห็นทั่วไปบนโต๊ะทำงาน มีความแตกต่างจากปฏิทินชนิดอื่นๆ คือมันสามารถที่จะตั้งบนโต๊ะทำงานได้ โดยปกติปฏิทินทั่วไปจะเป็นเพียงแผ่นกระดาษที่ไม่สามารถตั้งบนโต๊ะทำงานได้ ด้วยเหตุนี้มันจึงถูกเรียกว่าปฏิทินตั้งโต๊ะ โดยส่วนมากปฏิทินตั้งโต๊ะจะมีส่วนประกอบ 3 อย่างคือ 1.กระดาษแข็งจัวปังที่เอาใว้ใช้เป็นฐาน โดยจะมีขนาดที่แตกต่างกันไปตามแต่ความต้องการของลูกค้า 2.ห่วงกระดูกงู จะมีหลากหลายขนาดขึ้นอยู่กับความหนาของปฏิทินและความยาวของห่วงกระดูกงูก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า 3.แผ่นกระดาษที่มีตารางเดือนของแต่ละเดือน โดยปฏิทินก็มีจำนวนแผ่นกระดาษหลากหลายไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าอีกเช่นกัน จะเห็นได้ว่าเกือบทั้งหมดของปฎิทินจะขึ้นอยู่กับความต้องการส่วนบุคคลล้วนๆ นั้นก็แปลว่า เราสามารถที่จะผลิตปฏิทินตั้งโต๊ะได้ทุกรูปแบบ ปฏิทินที่ใช้ในปัจจุบัน คือปฏิทินสุริยคติไทย โดยปัจจุบันจะเริ่มนับวันขึ้นปีใหม่วันแรกในวันที่ 1 มกราคม ของทุกปี โดยเดือนที่ลงท้ายด้วยคำว่า “คม” จะมี 31 วัน ในเดือนที่มีคำว่า “ยน” จะมี 30 วัน และในเดือนที่มีคำว่า “พันธ์” จะมี 28 หรือ 29 วันถ้าเป็นปีอธิกสุรทิน ปฏิทินสุริยคติไทย จะมีการตั้งชื่อเดือนแต่ละเดือนตามราศีต่างๆ รวมกับข้อความว่า “อาคม” “อายน” “อาพันธ์” ที่มีความหมายว่า “การมาถึง”      …