รับพิมพ์กล่องกระดาษลูกฟูก

รับพิมพ์กล่องกระดาษลูกฟูก รับพิมพ์กล่องกระดาษลูกฟูก รับพิมพ์กล่องกระดาษลูกฟูก กระดาษลูกฟูกมีไว้สำหรับป้องกันการกระแทก จึงทำให้นิยมเอามาทำเป็นกล่องเพื่อที่จะใช้ในการป้องกันการกระแทก เหมาะสำหรับการส่งสินค้า หรือการขนย้ายสินค้าต่างๆ มีทั้งแบบ 3 ชั้น และแบบ 5 ชั้น ในการใช้ขนย้ายสินค้าที่ ไม่ได้เปราะบางมากนักก็อาจจะใช้เป็นกล่องกระดาษลูกฟูกแบบ 3 ชั้น แต่ถ้าสิ่งของที่ต้องการจะขนย้าย มีความเปราะบางมาก และไม่ต้องการให้ต้องรับการกระทบกระเทือนมาก อย่างเช่นแก้ว กระจก หรือของที่จะต้องส่งไปไกลๆ และมีน้ำหนักเยอะ เราก็อาจจะใช้เป็นแบบ 5 ชั้นก็ได้ โดยแบบ 3 ชั้น จะประกอบไปด้วยชั้นบนสุด เป็นกระดาษแผ่นเรียบ ชั้นที่ 2 เป็นกระดาษโค้งขดไปขดมา ชั้นล่างสุดเป็นกระดาษแผ่นเรียบประกบอีกที โดยแบบ 5 ชั้นก็เป็นลักษณะเดียวกัน แต่จะเพิ่มกระดาษแผ่นหยักและกระดาษแผ่นเรียบอีกอย่างละชั้น เป็น 5 ชั้น เพื่อเพิ่มการป้องกันการกระแทกได้ดีขึ้น การเว้นช่องอากาศแบบที่กระดาษลูกฟูกทำจะช่วยให้เกิดช่องว่าง และช่องวางเหล่านั้นก็เป็นหัวใจสำคัญในการกันการกระแทกของกล่องกระดาษลูกฟูก โดยส่วนใหญ่กระดาษที่ใช้ทำกล่องกระดาษลูกฟูกมักจะนิยมใช้กระดาษสีน้ำตาลราคาถูก เพราะจุดประสงค์หลักมีไว้เพื่อการขนย้าย จึงทำให้นิยมใช้กระดาษที่มีราคาถูก มาทำเป็นกระดาษลูกฟูก แต่ก็มีบางที่ที่มีความต้องการที่จะขนย้ายสินค้าที่มีราคา และต้องการความสวยงาม ของกล่องกระดาษลูกฟูก ก็จะมีการใช้กระดาษอาร์ตสีขาวที่พิมพ์มาอย่างสวยงาม มาประกบที่ด้านนอกของกล่องกระดาษลูกฟูก…