วันหยุดราชการ2562-2019

วันหยุดราชการ2562 2019

ปฏิทิน วันหยุดราชการ ประจำปี
พุทธศักราช ๒๕๖๒ / 2019

ปฏิทิน วันหยุดราชการ2562 2019

ปฏิทินวันหยุดนี้อ้างอิงมาจากประกาศจากทางราชการโดยตรง ฉะนั้นการหยุดชดเชยจะขึ้นอยู่กับแต่ละบริษัทว่าจะหยุดเพิ่มวันไหน ทางโรงพิมพ์จึงไม่ใส่วันหยุดชดเชยอื่นๆ หรือวันหยุดทั่วไปที่ราชการไม่หยุด เช่น วันตรุษจีน ท่านสามารถนำข้อมูล ปฏิทินวันหยุดไปใช้ได้อย่างมั่นใจว่าจะไม่ผิด ทางโรงพิมพ์มี templateปฏิทิน2562ฟรี คลิกเพื่อดาวโหลดได้เลยครับ

๑.วันขึ้นปีใหม่
วันอังคาร ที่ ๑ มกราคม ๑ วัน
๒. วันมาฆบูชา
วันอังคาร ที่ ๑๙ กุมภาพัธ์ ๑ วัน
๓. วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
วันเสาร์ ที่ ๖ เมษายน ๑ วัน
๔. วันสงกรานต์
วันเสาร์ ที่ ๑๓ เมษายน ๑ วัน
วันอาทิตย์ ที่ ๑๔ เมษายน ๑ วัน
วันจันทร์ ที่ ๑๕ เมษายน ๑ วัน
๕. วันพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
วันพฤหัสบดี ที่ ๙ พฤษภาคม ๑ วัน
๖. วันวิสาขบูชา
วันเสาร์ ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๑ วัน
๗. วันอาสาฬหบูชา
วันอังคาร ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๑ วัน
๘. วันเข้าพรรษา
วันพุธ ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๑ วัน
๙. วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วันอาทิตย์ ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๑ วัน
๑๐. วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙
วันจันทร์ ที่ ๑๒ สิงหาคม ๑ วัน
๑๑. วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
วันอาทิตย์ ที่ ๑๓ ตุลาคม ๑ วัน
๑๒. วันปิยมหาราช
วันพุธ ที่ ๒๓ ตุลาคม ๑ วัน
๑๓. วันคล้ายวัน เฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันพ่อแห่งชาติ
วันพฤหัสบดี ที่ ๕ ธัวาคม ๑ วัน
๑๔. วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ
วันอังคาร ที่ ๑๐ ธันวาคม ๑ วัน
๑๕. วันเริ่มเทศกาลปีใหม่
วันอังคาร ที่ ๓๑ ธันวาคม ๑ วัน
๑๖. วันเสาร์ – วันอาทิตย์
****************************************
หมายเหตุ วันปวารณาออกพรรษาตรงกับวันอาทิตย์ ที่ ๑๓ ตุลาคม