บทความ โรงพิมพ์ ที่น่าสนใจ

ปฏิทิน 2565

ปฏิทิน2565 เดือน1 มกราคม

ปฏิทิน2565 เดือน1 มกราคม ปฏิทิน2565 เดือน1 มกราคม วันสำคัญต่างๆ ประจำเดือน อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ 1 วันขึ้นปีใหม่ 2 3 4 วันทหารม้า 5 6 7 8 วันเด็กแห่งชาติ 9 10 11 12 13 วันการบินแห่งชาติ 14 วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ  15 16 วันครู 17 วันโคนมแห่งชาติ 18 วันกองทัพไทย 19 20 21 22 23 24 25 26 วันพ่อขุนเม็งราย 27 วันยุวกาชาดไทย 28 29 30…

ซื้อปฏิทินตั้งโต๊ะ2565 ชุด “Happiness Recipe (สูตรผสมความสุข)”

ซื้อปฏิทินตั้งโต๊ะ2565 ซื้อปฏิทินตั้งโต๊ะ2565 ชุด “Happiness Recipe (สูตรผสมความสุข)” จ้างทำปฏิทินตั้งโต๊ะสำเร็จรูป 8 แผ่นต่อชุด ปกปฏิทินแผ่นหน้าและแผ่นหลัง ขนาด 7×8 นิ้ว แผ่นปฏิทิน ด้านใน 6 แผ่น ขนาด 6×8 นิ้ว พิมพ์ออฟเซท 4/4 สี ออกแบบสวยงาม สีสันสดใส ทั้งเล่ม ขาตั้งปฏิทินตั้งโต๊ะ สีเขียว ขนาด 7×8 นิ้ว เข้าเล่มห่วงกระดูกงูสีขาว 4 ข้อ 2 ช่วง (เจาะรูเหลี่ยม) พิมพ์ชื่อ/ที่อยู่/โลโก้ บริษัทของลูกค้า 1 สี (พื้นที่พิมพ์โลโก้ขนาด 1×8 นิ้ว อยู่ด้านล่างของปฏิทิน แผ่นปกหน้า และ แผ่นปกหลัง) พร้อม ซองพลาสติกใสปากกาว (ไม่สกรีน / ไม่บรรจุ) จำนวนสั่งขั้นต่ำ 100 ชุด ซื้อปฏิทินตั้งโต๊ะ2565 …

ขายปฏิทินตั้งโต๊ะ2565 ชุด “จิตรกรรมศิลป์สยาม”

ขายปฏิทินตั้งโต๊ะ2565 ขายปฏิทินตั้งโต๊ะ2565 ชุด “จิตรกรรมศิลป์สยาม” ปกปฏิทินแผ่นหน้า / แผ่นหลัง ขนาด 7×8 นิ้ว แผ่นด้านใน 12 แผ่น ขนาด 6×8 นิ้ว พิมพ์ระบบออฟเซท 4 สี สวยงาม ทั้งเล่ม แกนตั้งปฏิทิน สีเหลือง ขนาด 7×8 นิ้ว รูปแบบปฏิทินตั้งโต๊ะ 14 แผ่น เข้าเล่มห่วงกระดูกงูสีขาว 4 ข้อ 2 ช่วง (เจาะรูสี่เหลี่ยม) พิมพ์ชื่อ/ที่อยู่/โลโก้ บริษัทของคุณ 1 สี (พื้นที่พิมพ์โฆษณาขนาด 19.7×2.5 ซม. อยู่ด้านล่างของปฏิทิน แผ่นปกหน้า และ แผ่นปกหลัง) พร้อม ซองพลาสติกใสปากกาว (ไม่สกรีน / ไม่บรรจุ) จำนวนสั่งขั้นต่ำ 100 ชุด ขายปฏิทินตั้งโต๊ะ2565…

ปฏิทินตั้งโต๊ะ2565 ชุด “Magic Mountains”

ปฏิทินตั้งโต๊ะ2565 ปฏิทินตั้งโต๊ะ2565 ชุด “Magic Mountains” จ้างทำปฏิทินตั้งโต๊ะสำเร็จรูป 8 แผ่นต่อชุด ปกปฏิทินแผ่นหน้าและแผ่นหลัง ขนาด 7×8 นิ้ว แผ่นปฏิทิน ด้านใน 6 แผ่น ขนาด 6×8 นิ้ว พิมพ์ออฟเซท 4/4 สี ออกแบบสวยงาม สีสันสดใส ทั้งเล่ม ขาตั้งปฏิทินตั้งโต๊ะ สีฟ้าเข้ม ขนาด 7×8 นิ้ว เข้าเล่มห่วงกระดูกงูสีขาว 4 ข้อ 2 ช่วง (เจาะรูเหลี่ยม) พิมพ์ชื่อ/ที่อยู่/โลโก้ บริษัทของลูกค้า 1 สี (พื้นที่พิมพ์โลโก้ขนาด 1×8 นิ้ว อยู่ด้านล่างของปฏิทิน แผ่นปกหน้า และ แผ่นปกหลัง) พร้อม ซองพลาสติกใสปากกาว (ไม่สกรีน / ไม่บรรจุ) จำนวนสั่งขั้นต่ำ 100 ชุด ปฏิทินตั้งโต๊ะ2565  ชุด…

ปฏิทินตั้งโต๊ะเอบิซ2565 ชุด “The Wonder of Birds (มหัศจรรย์แห่งนก)”

รับทำปฏิทินตั้งโต๊ะ2565 ปฏิทินตั้งโต๊ะเอบิซ2565 ชุด “The Wonder of Birds (มหัศจรรย์แห่งนก)” ปกปฏิทินแผ่นหน้า / แผ่นหลัง ขนาด 7×8 นิ้ว แผ่นด้านใน 12 แผ่น ขนาด 6×8 นิ้ว พิมพ์ออฟเซท 4 สี สวยงาม ทั้งเล่ม แกนตั้งปฏิทิน สีฟ้าเข้ม ขนาด 7×8 นิ้ว รูปแบบปฏิทินตั้งโต๊ะ 14 แผ่น เข้าเล่มห่วงกระดูกงูสีขาว 4 ข้อ 2 ช่วง (เจาะรูเหลี่ยม) พิมพ์ชื่อ/ที่อยู่/โลโก้ บริษัทของลูกค้า 1 สี (พื้นที่พิมพ์โลโก้ขนาด 1×8 นิ้ว อยู่ด้านล่างของปฏิทิน แผ่นปกหน้า และ แผ่นปกหลัง) พร้อม ซองพลาสติกใสปากกาว (ไม่สกรีน / ไม่บรรจุ) จำนวนสั่งขั้นต่ำ 100 ชุด…

ทำปฏิทินตั้งโต๊ะ2565 ชุด “Dream Destinations (ปลายทางในฝัน)”

ทำปฏิทินตั้งโต๊ะ2565 ทำปฏิทินตั้งโต๊ะ2565 ชุด “Dream Destinations (ปลายทางในฝัน)” ปกปฏิทินแผ่นหน้า / แผ่นหลัง ขนาด 7×8 นิ้ว แผ่นด้านใน 12 แผ่น ขนาด 6×8 นิ้ว พิมพ์ระบบออฟเซท 4 สี สวยงาม ทั้งเล่ม แกนตั้งปฏิทิน สีเขียวเข้ม ขนาด 7×8 นิ้ว รูปแบบปฏิทินตั้งโต๊ะ 14 แผ่น เข้าเล่มห่วงกระดูกงูสีขาว 4 ข้อ 2 ช่วง (เจาะรูสี่เหลี่ยม) พิมพ์ชื่อ/ที่อยู่/โลโก้ บริษัทของคุณ 1 สี (พื้นที่พิมพ์โฆษณาขนาด 19.7×2.5 ซม. อยู่ด้านล่างของปฏิทิน แผ่นปกหน้า และ แผ่นปกหลัง) พร้อม ซองพลาสติกใสปากกาว (ไม่สกรีน / ไม่บรรจุ) จำนวนสั่งขั้นต่ำ 100…

รับทำปฏิทินตั้งโต๊ะ2565 ชุด “ร.9 The King Forever”

รับทำปฏิทินตั้งโต๊ะ2565 รับทำปฏิทินตั้งโต๊ะ2565 ชุด “ร.9 The King Forever” ปกปฏิทินแผ่นหน้า / แผ่นหลัง ขนาด 7×8 นิ้ว แผ่นด้านใน 12 แผ่น ขนาด 6×8 นิ้ว พิมพ์ระบบออฟเซท 4 สี สวยงาม ทั้งเล่ม แกนตั้งปฏิทิน สีเขียวเข้ม ขนาด 7×8 นิ้ว รูปแบบปฏิทินตั้งโต๊ะ 14 แผ่น เข้าเล่มห่วงกระดูกงูสีขาว 4 ข้อ 2 ช่วง (เจาะรูสี่เหลี่ยม) พิมพ์ชื่อ/ที่อยู่/โลโก้ บริษัทของคุณ 1 สี (พื้นที่พิมพ์โฆษณาขนาด 19.7×2.5 ซม. อยู่ด้านล่างของปฏิทิน แผ่นปกหน้า และ แผ่นปกหลัง) พร้อม ซองพลาสติกใสปากกาว (ไม่สกรีน / ไม่บรรจุ) จำนวนสั่งขั้นต่ำ…

รับทำปฏิทิน2565

รับทำปฏิทิน2565 รับทำปฏิทิน2565 เรารับทำปฏิทิน2565 ทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น ปฏิทินตั้งโต๊ะ ปฏิทินแขวนจีน ปฏิทินโปสเตอร์ ปฏิทินพกพา โดยเราพร้อมที่จะให้คุณสั่งออเดอร์เข้ามาตอนนี้ได้เลย ด้วยประสบการ์ทำปฏิทินมากกว่า 10 ปี จึงทำให้คุณมั่นใจได้ว่า คุณจะได้ปฏิทินที่มีคุณภาพ สวยงามตามแบบที่คุณต้องการ เรามีเครื่องมือและอุปกรณ์ ที่ครบและพร้อมที่จะผลิตปฏิทินได้ตามความต้องการของคุณโดยที่เราไม่ต้อง ส่งงานไปทำต่อที่อื่นเหมือนหลายๆ ร้านที่คุณไปสั่งทำ มันจึงทำให้คุณมั่นใจได้ว่าคุณจะได้ราคาในการสั่งซื้อที่ถูกกว่าในหลายๆ ที่ถ้าคุณสั่งทำในปริมาณที่เท่ากัน แต่ด้วยเหตุผลที่ว่าเมื่อถึงช่วงปลายปีเราจะมีผู้ที่ต้องการที่จะสั่งทำปฏิทินจำนวนมาก จึงทำให้เราอาจจะต้องปฏิเสธลูกค้าไปในบางเจ้า เพราะไม่สามารถผลิตให้ได้ทัน มันจึงทำให้มีลูกค้าที่อดได้ทำปฏิทินกับเรา พลาดในการที่จะได้ทำปฏิทินที่มีคุณภาพและราคาถูก เพราะฉะนั้นเราจึงอยากจะให้คุณรีบสั่งเข้ามาตั้งแต่ตอนนี้ได้เลย เพราะเมื่อคุณสั่งเข้ามาก่อนคุณก็จะได้ทำก่อนและคุณก็จะมั่นใจได้ว่าในตอนสิ้นปีคุณจะมีปฏิทินสวยๆ ที่พร้อมที่จะนำไปแจกให้กับคนสำคัญของคุณ รับทำปฏิทินตั้งโต๊ะ 2565 ปกปฏิทินแผ่นหน้า / แผ่นหลัง ขนาด 7×8 นิ้ว แผ่นด้านใน 12 แผ่น ขนาด 6×8 นิ้ว พิมพ์ออฟเซท 4 สี สวยงาม ทั้งเล่ม แกนตั้งปฏิทิน สีเหลือง ขนาด 7×8 นิ้ว รูปแบบปฏิทินตั้งโต๊ะ…

ทำสติ๊กเกอร์

ทำสติ๊กเกอร์ คุณสามารถเลือกรูปแบบสติ๊กเกอร์ที่จะนำมา ทำสติ๊กเกอร์ไดคัท กับเราได้เลยครับ เลือกแบบตามที่ต้องการและแจ้งเราได้เลยครับ รับทำสติ๊กเกอร์ไดคัท แผนที่ โรงพิมพ์ เอบิซ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด (Abiz Inter) ที่อยู่ : 80/6 หมู่ 2 ซอย พันท้ายนรสิงห์ ถนน พระราม 2 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร 74000 เวลาทำการ : จันทร์-เสาร์ เวลา : 8.30 – 17.30 น. รับทำปฏิทิน รับทำสติ๊กเกอร์ไดคัท โรงพิมพ์ปฏิทิน

ปฏิทิน2565 เดือน12 ธันวาคม

ปฏิทิน2565 เดือน12 ธันวาคม ปฏิทิน2565 เดือน12 ธันวาคม อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ 1 วันดำรงราชานุภาพ, วันเอดส์โลก 2 3 วันคนพิการสากล 4 วันสิ่งแวดล้อมไทย 5 วันที่ระลึกวันพระบรมราชสมภพ รัชกาลที่ 9, วันดินโลก 6 7 8 9 10 วันรัฐธรรมนูญ, วันสิทธิมนุษยชน 11 วันสมเด็จกรมพระปรมานุชิตชิโนรส 12 13 14 15 16 วันกีฬาแห่งชาติ 17 18 19 20 21 วันไหว้ขนมบัวลอย 22 23 24 25 วันคริสต์มาส 26 วันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ 27…

แผนที่ โรงพิมพ์ เอบิซ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด (Abiz Inter)

ที่อยู่ : 80/6 หมู่ 2 ซอย พันท้ายนรสิงห์ ถนน พระราม 2

ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร

จังหวัด สมุทรสาคร 74000

เวลาทำการ : จันทร์-เสาร์

เวลา : 8.30 – 17.30 น.