ปฏิทินวันหยุด ราชการ 2563 – 2020

ปฏิทินวันหยุด ราชการ 2563 – 2020

ทางราชการได้ประกาศวันหยุดของปี 2563 2020 ออกมาแล้ว สำหรับโรงพิมพ์ หรือผู้ที่ออกแบบปฏิทิน สามารถนำไปใช้อ้างอิงได้เลยครับ

๑.วันขึ้นปีใหม่

 • วันพุธ ที่ ๑ มกราคม ๑ วัน

๒. วันมาฆบูชา

 • วันเสาร์ ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๑ วัน

๓. วันหยุดชดเชยวันมาฆบูชา

 • วันจันทร์ ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๑ วัน

๔. วันจักรี

 • วันจันทร์ ที่ ๖ เมษายน ๑ วัน

๕. วันสงกรานต์

 • วันจันทร์ ที่ ๑๓ เมษายน ๑ วัน

 • วันอังคาร ที่ ๑๔ เมษายน ๑ วัน

 • วันพุธ ที่ ๑๕ เมษายน ๑ วัน

๖. วันฉัตรมงคล

 • วันจันทร์ ที่ ๔ พฤษภาคม ๑ วัน

๗. วันวิสาขบูชา

 • วันพุธ ที่ ๖ พฤษภาคม ๑ วัน

๘. วันพืชมงคล

 • วันจันทร์ ที่ ๑๑ พฤษภาคม ๑ วัน

๙. วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี

 • วันพุธ ที่ ๓ มิถุนายน ๑ วัน

๑๐. วันอาสาฬหบูชา

 • วันอาทิตย์ ที่ ๕ กรกฎาคม ๑ วัน

๑๑. วันเข้าพรรษา

 • วันจันทร์ ที่ ๖ กรกฎาคม ๑ วัน

๑๒. วันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา

 • วันอังคาร ที่ ๗ กรกฎาคม ๑ วัน

๑๓. วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 • วันอังคาร ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๑ วัน

๑๔. วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙

 • วันพุธ ที่ ๑๒ สิงหาคม ๑ วัน

๑๕. วันที่ระลึกวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

 • วันอังคาร ที่ ๑๓ ตุลาคม ๑ วัน

๑๑. วันปิยมหาราช

 • วันศุกร์ ที่ ๒๓ ตุลาคม ๑ วัน

๑๒. วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 • วันเสาร์ ที่ ๕ ธันวาคม ๑ วัน

๑๒. วันหยุดชดเชย วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 • วันจันทร์ ที่ 7 ธันวาคม ๑ วัน

๑๓. วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ

 • วันพฤหัสบดี ที่ ๑๐ ธันวาคม ๑ วัน

๑๔. วันเริ่มเทศกาลปีใหม่

 • วันพฤหัสบดี ที่ ๓๑ ธันวาคม ๑ วัน