ปฏิทินวันหยุดราชการ2564

ปฏิทินวันหยุดราชการ2564 – 2021

ทางราชการได้ประกาศวันหยุดของปี 2564 2021 ออกมาแล้ว สำหรับโรงพิมพ์ หรือผู้ที่ออกแบบปฏิทิน สามารถนำไปใช้อ้างอิงได้เลยครับ

๑.วันขึ้นปีใหม่

 • วันศุกร์ ที่ ๑ มกราคม ๑ วัน

๒. วันตรุษจีน

 • วันศุกร์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๑ วัน (วันหยุดเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ตามมติ ครม. ๒๙ ธ.ค. ๖๓)

๓. วันมาฆบูชา

 • วันศุกร์ ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๑ วัน

๔. วันประเพณีไหว้พระธาตุประจำปี (วันหยุดประจำภาคใต้ ตามมติ ครม. ๒๙ ธ.ค. ๖๓)

 • วันศุกร์ ที่ ๒๖ มีนาคม ๑ วัน

๕. วันจักรี

 • วันอังคาร ที่ ๖ เมษายน ๑ วัน

๖. วันสงกรานต์

 • วันจันทร์ ที่ ๑๒ เมษายน ๑ วัน (วันหยุดเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ตามมติ ครม. ๒๙ ธ.ค. ๖๓)

 • วันอังคาร ที่ ๑๓ เมษายน ๑ วัน

 • วันพุธ ที่ ๑๔ เมษายน ๑ วัน

 • วันพฤหัสบดี ที่ ๑๕ เมษายน ๑ วัน

๗. วันฉัตรมงคล

 • วันอังคาร ที่ ๔ พฤษภาคม ๑ วัน

๘. วันพืชมงคล (วันหยุดประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามมติ ครม. ๒๙ ธ.ค. ๖๓)

 • วันจันทร์ ที่ ๑๐ พฤษภาคม ๑ วัน

๙. วันวิสาขบูชา

 • วันพุธ ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๑ วัน

๑๐. วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี

 • วันพฤหัสบดี ที่ ๓ มิถุนายน ๑ วัน

๑๑. วันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา

 • วันจันทร์ ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๑ วัน

๑๒. วันหยุดชดเชยวันเข้าพรรษา (วันหยุดเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ตามมติ ครม. ๒๙ ธ.ค. ๖๓)

 • วันอังคาร ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๑ วัน

๑๓. วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 • วันพุธ ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๑ วัน

๑๔. วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙

 • วันพฤหัสบดี ที่ ๑๒ สิงหาคม ๑ วัน

๑๕. วันมหิดล (วันหยุดเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ตามมติ ครม. ๒๙ ธ.ค. ๖๓)

 • วันศุกร์ ที่ ๒๔ กันยายน ๑ วัน

๑๖. วันสารทเดือนสิบ (วันหยุดประจำภาคใต้ ตามมติ ครม. ๒๙ ธ.ค. ๖๓)

 • วันพุธ ที่ ๖ ตุลาคม ๑ วัน

๑๗. วันที่ระลึกวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

 • วันพุธ ที่ ๑๓ ตุลาคม ๑ วัน

๑๘. วันหยุดชดเชยวันออกพรรษา (วันหยุดประจำภาคกลาง ตามมติ ครม. ๒๙ ธ.ค. ๖๓)

 • วันพฤหัสบดี ที่ ๒๑ ตุลาคม ๑ วัน

๑๙. วันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช (เลื่อนจากวันจันทร์ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ ตามมติ ครม. ๒๙ ธ.ค. ๖๓)

 • วันศุกร์ ที่ ๒๒ ตุลาคม ๑ วัน

๒๐. วันหยุดชดเชยชดเชยวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (วันพ่อแห่งชาติ)

 • วันจันทร์ ที่ ๖ ธันวาคม ๑ วัน

๒๑. วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ

 • วันศุกร์ ที่ ๑๐ ธันวาคม ๑ วัน

๒๒. วันเริ่มเทศกาลปีใหม่

 • วันศุกร์ ที่ ๓๑ ธันวาคม ๑ วัน

ร9-มหาราชภูมินทร์-เดือน1 ปฏิทิน2021 2564 รับผลิตปฏิทิน
ร9-มหาราชภูมินทร์-เดือน2 ปฏิทิน2021 2564 จ้างทำปฏิทิน
ร9-มหาราชภูมินทร์-เดือน3 ปฏิทิน2021 2564 ขายปฏิทิน
ร9-มหาราชภูมินทร์-เดือน4 ปฏิทิน2021 2564 ซื้อปฏิทิน