รับทำปฏิทินตั้งโต๊ะ

2. รับทำปฏิทินตั้งโต๊ะ ชุด Let’s Go Green2562

รับทำปฏิทินตั้งโต๊ะ 2562 / 2019 ชุด lets go green รับทำปฏิทินตั้งโต๊ะ แบบปฏิทินตั้งโต๊ะ ชุด Let’s Go Green รูปแบบที่ รับทำปฏิทินตั้งโต๊ะ ปฏิทินตั้งโต๊ะ 8 แผ่น กระดาษการ์ดอาร์ต 230 แกรม ขนาดปฏิทิน 6×8 นิ้ว พิมพ์ออฟเซ็ท 4/4 สี เข้าห่วงกระดูกงู สีขาว 4 ข้อ 2ช่วง ฐานปฏิทินขนาด 7×8 นิ้ว ซองสามารถเลือกเป็นซอง กระดาษพิมพ์ 1สี หรือ ซองพลาสติกใสไม่พิมพ์ สามารถพิมพ์โลโก้บริษัทลูกค้าได้ 1-4 สี ทางโรงพิมพ์ ออกแบบการจัดวาง ส่วนพิมพ์โลโก้บริษัทลูกค้า ฟรี สิ่งที่ต้องเตรียม ออกแบบปฏิทิน ส่วนบริษัทลูกค้า ชื่อที่อยู่บริษัทลูกค้า โลโกบริษัท ถ้ามีรูปแบบที่ต้องการ วาด…