ปฏิทินวันหยุดราชการ2564

ปฏิทินวันหยุด ราชการ 2563 – 2020

ปฏิทินวันหยุด ราชการ 2563 – 2020 ปฏิทินวันหยุด ราชการ 2563 – 2020 ทางราชการได้ประกาศวันหยุดของปี 2563 2020 ออกมาแล้ว สำหรับโรงพิมพ์ หรือผู้ที่ออกแบบปฏิทิน สามารถนำไปใช้อ้างอิงได้เลยครับ ๑.วันขึ้นปีใหม่ วันพุธ ที่ ๑ มกราคม ๑ วัน ๒. วันมาฆบูชา วันเสาร์ ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๑ วัน ๓. วันหยุดชดเชยวันมาฆบูชา วันจันทร์ ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๑ วัน ๔. วันจักรี วันจันทร์ ที่ ๖ เมษายน ๑ วัน ๕. วันสงกรานต์ วันจันทร์ ที่ ๑๓ เมษายน ๑…