โรงพิมพ์และระบบการพิมพ์ต่าง ๆ

โรงพิมพ์และระบบการพิมพ์ต่าง ๆ

โรงพิมพ์และระบบการพิมพ์ที่นิยมทำกันในปัจจุบันก็มีระบบการพิมพ์อยู่หลากหลายประเภท ขึ้นอยู่กับการเลือกใช้ของแต่ละโรงพิมพ์ และระบบการพิมพ์ที่นิยมทำกันโดยส่วนมากมีดังนี้ ระบบการพิมพ์ออฟเซ็ท , ระบบการพิมพ์ดิจิตอล , ระบบการพิมพ์เลตเตอร์เพรสส์ , ระบบการพิมพ์ซิลค์สกรีน , ระบบการพิมพ์เฟล็กโซกราฟี , และระบบการพิมพ์กราเวียร์ เป็นต้น แต่ระบบการพิมพ์ที่เหมาะกับโรงพิมพ์กระดาษโดยทั่วไปคือ ระบบการพิมพ์ออฟเซ็ท ทำไมถึงต้องเป็นการพิมพ์ออฟเซ็ทเพราะการพิมพ์ประเภทนี้คุ้มค่าหลาย ๆ อย่าง เช่น ยิ่งพิมพ์เยอะก็ยิ่งคุ้ม , มีคุณภาพสูง , พิมพ์ได้รวดเร็วทันใจลูกค้า , มีความสวยและคมมาก และยังเป็นการพิมพ์ที่โรงพิมพ์ส่วนใหญ่เลือกใช้กันอีกด้วย

ระบบการพิมพ์ออฟเซ็ท

ระบบการพิมพ์ออฟเซ็ทเป็นการพิมพ์ที่โรงพิมพ์ส่วนใหญ่เลือกใช้ การใช้งานของเครื่องพิมพ์ออฟเซ็ทจะต้องมีแม่พิมพ์( เพลท ) ก่อน และระบบการพิมพ์ออฟเซ็ทเป็นการพิมพ์ประเภทเดียวที่มีน้ำเข้ามาเกี่ยวข้อง

หลักการทำงานของเครื่องพิมพ์ออฟเซ็ท

การทำงานของเครื่องพิมพ์ออฟเซ็ทจะมีน้ำเข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อที่จะให้น้ำไปเกาะอยู่บริเวณที่ไม่ต้องการให้ติดสีและจะส่งหมึกไปเกาะอยู่ส่วนที่ต้องการให้ติดสีและงานก็จะออกมาเฉพาะส่วนที่มีงานเท่านั้นและจะพิมพ์ทับกันจนครบทุกสี

ข้อดีของระบบการพิมพ์ออฟเซ็ท

1. เป็นการพิมพ์ที่ให้ความละเอียดสูง
2. ยิ่งพิมพ์เยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งคุ้มเท่านั้น
3. สามารถพิมพ์งานได้รวดเร็วทันใจ

ระบบการพิมพ์ดิจิตอล

ระบบการพิมพ์ดิจิตอล คือ การพิมพ์ที่ใช้คำสั่งจากคอมพิวเตอร์ โดยส่งข้อมูลเข้าปริ้นเตอร์แล้วแสดงผลออกมาเป็นกระดาษ ส่วนใหญ่เครื่องปริ้นเตอร์ทั่วไปเป็นการปริ้นดิจิตอลอยู่ แต่ยังไม่ตอบสนองกับโรงพิมพ์ ทั้งเรื่อง เวลา , สี , ปริมาณ และเรื่องของคุณภาพ เครื่องปริ้นเตอร์ส่วนใหญ่เวลาปริ้นงานที่มีจำนวนเยอะ ๆ เราจะต้องเสียเวลาไปเป็นจำนวนมาก อาจจะไม่เหมาะกับการทำงานของโรงพิมพ์ที่ต้องใช้ความรวดเร็ว เลยต้องมีเครื่องปริ้นเตอร์ที่ตอบสนองกับการทำงานที่เน้นความรวดเร็ว เลยต้องใช้เครื่อง Digital Press เครื่องปริ้นประเภทนี้เวลาปริ้นออกเล้วใกล้เคียงกับระบบ offset ที่สุด แถมยังประหยัดค่าหมึก , ใช้เวลาน้อยมาก เครื่องปริ้นเตอร์ยังสามารถใช้กระดาษได้หลากหลายประเภทอีกด้วย

ข้อดีของระบบการพิมพ์ดิจิตอล

1. สามารถพิมพ์ได้หลากหลายรูปแบบ
2. คุณภาพใกล้เคียงกับการพิมพ์ออฟเซ็ท

ระบบการพิมพ์เลตเตอร์เพรสส์

ระบบการพิมพ์เลตเตอร์เพรสส์เป็นการพิมพ์ที่เก่ามาก ๆ เป็นการพิมพ์ให้พื้นนูนขึ้นมาและใช้แม่พิมพ์ที่ทำจากโลหะผสมพอลิเมอร์โดยกัดส่วนที่ไม่ใช่งานออกไปเหลือแต่ส่วนที่เป็นงานเพื่อให้รับหมึกได้ และการพิมพ์เลตเตอร์เพรสส์พื้นจะนูนขึ้นเพื่อที่จะให้สามารถรับหมึกได้และกดทับบนวัสดุที่ต้องการเลยออกมาเป็นตัวอักษร , รูปภาพ , หรืออื่น ๆ และในปัจจุบันระบบการพิมพ์เลตเตอร์เพรสส์ก็มีอยู่น้อยมาก ๆ เพราะมีการพิมพ์ประเภทอื่นเข้ามาเลยทำให้ระบบการพิมพ์เลตเตอร์เพรสส์มีน้อยลงไปทุกที่

ข้อดีของระบบการพิมพ์เลตเตอร์เพรสส์

1. งานดูมีมิติเพราะเป็นการพิมพ์นูนขึ้นมาก
2. แม่พิมพ์มีราคาถูก
3. แม่พิมพ์สามารถใช้งานได้ไม่สิ้นสุด

ระบบการพิมพ์ซิลค์สกรีน

ระบบการพิมพ์ซิลค์สกรีนเป็นการพิมพ์ที่นิยมใช้มาอย่างต่อเนื่อง ระบบการพิมพ์ซิลค์สกรีนจะใช้แม่พิมพ์พื้นฉลุ และพอได้แม่พิมพ์พื้นฉลุแล้วก็นำแม่พิมพ์มากดทับกับวัสดุที่ต้องการพิมพ์ เช่น กระดาษ , พลากติก , ผ้า ก็ได้ และพอนำแม่พิมพ์กดทับกับวัสดุที่ต้องการพิมพ์แล้วก็จะนำสีมาทาบริเวณพื้นฉลุพอเสร็จแล้วก็จะออกมาเป็นงานพิมพ์ซิลค์กรีนแล้ว

ข้อดีของระบบการพิมพ์ซิลค์สกรีน

1. ใช้เวลาทำน้อยมาก ๆ
2. สีติดทนนานไม่หลุดง่าย

ระบบการพิมพ์เฟล็กโซกราฟี

ระบบการพิมพ์เฟล็กโซกราฟีเป็นการพิมพ์ที่ใช้แม่พิมพ์ที่ทำจากพอลิเมอร์ที่มีความยืดหยุ่นสูงโดยหลักการของแม่พิมพ์จะคล้าย ๆ กับแม่พิมพ์ของเลตเตอร์เพรสส์ โดยจะกัดส่วนที่ไม่ใช่งานออกและเหลือแต่ส่วนที่เป็นงานเพื่อให้สำหรับรับหมึกลงวัสดุที่ใช้พิมพ์ และพอได้แม่พิมพ์แล้วก็จะนำไปใส่ที่เครื่องพิมพ์ได้เลย

ข้อดีของระบบการพิมพ์เฟล็กโซกราฟี

1. สามารถพิมพ์ได้หลากหลายวัสดุ
2. แม่พิมพ์ดูแลรักษาง่าย
3. ราคาของแม่พิมพ์ก็ไม่แพง
4. แม่พิมพ์ทำหน้าที่กระจายหมึกได้เป็นอย่างดี

ระบบการพิมพ์กราเวียร์

ระบบการพิมพ์กราเวียร์เป็นการพิมพ์ที่นิยมใช้กับงานที่มีการพิมพ์อย่างต่อเนื่องและมีจำนวนเยอะ ระบบการพิมพ์ราเวียร์จะใช้แม่พิมพ์ที่มีพื้นลึกลงไปเพื่อให้หมึกไปอยู่ที่บริเวณนั้นและแม่พิมพ์จะมีรูปทรงกระบอกและการทำงานของระบบการพิมพ์กราเวียร์จะนำแม่พิมพ์ที่พื้นลึกไปวางไว้ที่บนอ่างที่มีหมึกอยู่พอเครื่องเริ่มทำงานแม่พิมพ์ก็จะหมุนไปเรื่อย ๆ และจะมีมีดแบบพิเศษรีดหมึกส่วนที่ไม่ใช่พื้นลึกออกและส่วนที่เป็นพื้นลึกก็จะนำหมึกไปติดที่กระดาษหรือวัสดุอื่นๆ และก็จะออกมาเป็นงานพิมพ์กราเวียร์แล้ว

ข้อดีของระบบการพิมพ์กราเวียร์

1. มีคุณภาพสูง
2. สามารถพิมพ์ได้หลายวัสดุ
3. สามารถพิมพ์ต่อเนื่องได้เป็นจำนวนมาก

ถ้าลูกค้าสนใจงานพิมพ์ออฟเซ็ทหรือการพิมพ์ออนดิมานด์ให้ลูกค้าเข้ามาหาโรงพิมพ์ของเราได้เลย โรงพิมพ์ของเราอยู่ย่าน โรงพิมพ์พระราม 2 หรือ โรงพิมพ์สมุทรสาคร เรายินดีต้องรับและจะทำงานให้ออกมาถูกใจลูกค้าที่สุด

แผนที่ โรงพิมพ์ เอบิซ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด (Abiz Inter)

ที่อยู่ : 80/6 หมู่ 2 ซอย พันท้ายนรสิงห์ ถนน พระราม 2

ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร

จังหวัด สมุทรสาคร 74000

เวลาทำการ : จันทร์-เสาร์

เวลา : 8.30 – 17.30 น.