รับเข้าเล่มหนังสือ

รับจ้าง รับเข้าเล่มหนังสือ

โรงพิมพ์รับจ้าง รับเข้าเล่มหนังสือ

-เข้าเล่มไสกาว
-เข้าเล่มมุงหลังคา
-เข้าเล่มลวดกระดูกงู

รับเข้าเล่มหนังสือ

โรงพิมพ์หนังสือของเรารับจ้างเข้าเล่มหนังสือไม่ว่าจะเป็น เข้าเล่มแบบไสกาว, เข้าเล่มแบบใส่ห่วงกระดูกงู, เข้าเล่มแบบกาวหัว เป็นต้น

การเข้าเล่มแบบไสกาว

ขั้นตอนการทำ

การเข้าเล่มแบบไสกาวการทำจะนำหนังสือที่ถูกเรียงหน้าไว้แล้วมาเข้าเครื่องไสกาวโดยเครื่องจะนำงานที่ถูกใส่เข้าเครื่องไปไสส่วนที่เกินออกไปนิดหน่อยและนำไปผ่านการอ้นกาวจะอ้นกาวไปบริเวณที่ถูกไสเสร็จแล้วก็จะกระดาษหน้าปกมาติดส่วนที่ทากาวไว้

ที่มาของคำว่าสันกาว

คำว่าไสกาวมาจากขั้นตอนการทำของเครื่องไสกาว แต่จริงๆแล้วชื่อเต็มๆจะเป็นคำว่า ไสสันกาว

การเข้าเล่มแบบเย็บกี่

ขั้นตอนการเข้าเล่มแบบเย็บกี่

การทำก็จะนำหนังสือที่ถูกเรียงหน้าไว้แล้วมาทำการเย็บด้วยด้ายตลอดแนวและการเข้าเล่มแบบเย็บกี่จะไม่มีกาวเข้ามาเกี่ยวข้อง ส่วนของหนังปกหนังสือจะเป็นกระดาษจั่วปังห่อด้วยกระดาษที่ถูกพิมพ์มาแล้วมาห่อให้เป็นหน้าปกของหนังสือ

การเข้าเล่มแบบเย็บมุงหลังคา

การเข้าเล่มแบบเย็บมุงหลังคาหรือเย็บแม็ก เป็นการนำหนังสือที่ถูกเรียงเสร็จเรียบร้อยแล้วมาเย็บด้วยแม็กที่ตรงกลางขอกระดาษทุกแผ่น ใช้ลูกแม็ก 2-3 ตัว ก็ได้ การเข้าเล่มแบบเย็บมุงหลังคาจะไม่มีสันของหนังสือเพราะจำนวนหน้าน้อยเลยทำให้ไม่มีสัน

การเข้าเล่มแบบใส่ห่วงกระดูกงู

การเข้าใส่ห่วงกระดูกงูจะต้องมีการเว้นที่ไว้ให้สามารถเจาะรูแล้วไม่ไปโดนงานของเรา
ขั้นตอนการทำ
จะต้องมีการเจาะรูแบบสี่เหลี่ยมการเจาะจะเจาะกี่รูก็ขึ้นอยู่กับลูกค้าต้องการกี่ข้อและกี่ช่วง ก็เจาะตามที่ลูกค้าระบุมาให้ เช่น 4 ข้อ 2 ช่วง , 5 ข้อ 2 ช่วง , หรือจะตลอดแนวก็ได้ และหลังจากเจาะรูเสร็จแล้วก็จะนำห่วงกระดูกงูมาใส่และนำไปหนีบให้เรียบร้อย

การเข้าเล่มแบบกาวหัว

ขั้นตอนการทำ

การเข้าเล่มแบบกาวหัว หลังจากที่พิมพ์เสร็จก็จะนำไปตัดให้เป็นขนาดที่ลูกค้าต้องการและตัดแบ่งกันอย่างชัดเจนและเราก็จะนำไปทากาวบริเวณหัวของงานและนำหน้าปกมาใส่ตรงที่ทากาวไว้

การเข้าเล่มเย็บกี่ไสกาว

การเข้าเล่มประเภทนี้จะการเข้าอยู่ 2 ประเภท อยู่ในการเข้าเล่มเย็บกี่ไสกาว 2 ประเภทนั้นก็คือ การเข้าเล่มไสกาวกับเการเข้าเล่มเย็บแม็กแต่จะเปลี่ยนจากใช้แม็กมาเป็นด้ายแทน

ขั้นตอนการทำ

พอเราได้งานที่เรียงเรียบร้อยแล้วก็จะนำมาเย็บด้ายโดยให้ทุกส่วนติดกันและนำไปเข้าเครื่องไสกาวแต่จะไม่มีการไสกาวและอ้นกาวไปบริเวณสันของหนังสือและนำไปหน้าปกมาใส่บริเวณที่ทากาว

บริษัทของเรารับเข้าเล่มหนังสือหรือสมุดแบบ ไสกาว , เย็บมุงหลังคา , ใส่ห่วงกระดูกงู การทำงานของเราจะทำด้วยความใส่ใจกับงานของลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าเกิดความประทับใจกับบริษัทของเราและกลับมาใช้บริการของบริษัทเราอีก

แผนที่ โรงพิมพ์ เอบิซ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด (Abiz Inter)

ที่อยู่ : 80/6 หมู่ 2 ซอย พันท้ายนรสิงห์ ถนน พระราม 2

ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร

จังหวัด สมุทรสาคร 74000

เวลาทำการ : จันทร์-เสาร์

เวลา : 8.30 – 17.30 น.