รับทำเพลท ออฟเซ็ท

โรงพิมพ์บริการ รับทำเพลท ออฟเซ็ทขนาด

1. เพลทตัด 5 ขนาด 520×400 ม.ม.
2. เพลทตัด 4 ขนาด 650×550 ม.ม.
3. เพลทตัด 3 ขนาด
4. เพลทตัด 2 ขนาด
– 1040×800 ม.ม.
– 1030×800 ม.ม.
– 1030×770 ม.ม.
– 925×740 ม.ม.

ราคา รับทำเพลท ออฟเซ็ท มีราคาอยู่2แบบ

ลูกค้าเลย์งานมาสำเร็จพร้อมออกเพลท

1.เพลท 4สี ตัด 4 ราคาเพลทชุดละ 800 บาท
2.เพลท 4สีตัด 2 ขนาด 925×740 ราคาเพลทชุดละ 1400 บาท
3.เพลท 4สีตัด 2 ขนาด 1040×800 ราคาเพลทชุดละ 1500 บาท
4.เพลท 4 สีตัด5 ราคาเพลทชุดละ600 บาท

สิ่งที่ลูกค้าต้องทราบ

1)งานต้องส่งมาเป็นไฟล์PDF เลย์มาสำเร็จ(ใส่มาร์ค, วางตำแหน่ง) เป็นไฟล์พร้อมทำเพลทได้ทันที ท่านสามารถปรึกษาทางเราได้ถึงวิธีการเลย์แบบสำเร็จ แผนก กราฟฟิคของเราสามารถอธิบายให้ท่านทำงานได้
2)แถมปริ้นดิจิตอลขนาด เอ3 ให้กรอบ4สีละชุด ถ้าต้องการก่อนหน้าออกเพลททางร้านก็พอออกให้ได้แต่ต้องรบกวนมารับเองครับ
3)ระยะเวลาในการจัดส่ง ด่วนมากอาจต้องเข้ามารับเอง ส่วนใหญ่จะได้วันรุ่งขึ้น หรือถ้ามีพนักงานส่งอยู่ทางร้านก็จัดส่งให้

ร้านเพลทเลย์งานให้

1.เพลท 4สี ตัด 4 ราคาเพลทชุดละ 1000 บาท
2.เพลท 4สีตัด 2 ขนาด 925×740 ราคาเพลทชุดละ1500บาท
3.เพลท 4สีตัด 2 ขนาด 1040×800 ราคาเพลทชุดละ 1600บาท
4.เพลท 4 สีตัด5 ราคาเพลทชุดละ 700บาท

สิ่งที่ลูกค้าต้องทราบ

1)ร้านเพลทจัดเลย์งานลงเพลทให้ตามรูปแบบที่ลูกค้าต้องการ ทางลูกค้าเตรียมไฟล์งานที่สำเร็จส่งมาทางอีเมล์ [email protected]
2)งาน4สี แถมดิจิตอลปรินท์ ขนาด 13×19 นิ้ว 2ชุดใบเลย์ (ถ้าเป็นงานหนังสือต้องการพิมพ์ขนาดจริง
ราคาดิจิตอล10บาทต่อ หน้าขนาด 13×19 นิ้ว)
3)ใบปริ้นท์ดิจิตอลจะจัดส่งพร้อมงานเพลทเท่านั้น ถ้าต้องการก่อนออกเพลท หรือต้องการเพิ่มรบกวนมารับที่ร้านครับ
3)ระยะเวลาในการจัดส่ง ส่วนมากจะได้ในวันรุ่งขึ้น ยกเว้นงานด่วนถ้ามีพนักงานอยู่จะทำการจัดส่งให้

แบบที่1

ลูกค้าเลย์งานมาสำเร็จพร้อมออกเพลท

1.เพลท 4สี ตัด 4 ราคาเพลทชุดละ 800 บาท
2.เพลท 4สีตัด 2 ขนาด 925×740 ราคาเพลทชุดละ 1400 บาท
3.เพลท 4สีตัด 2 ขนาด 1040×800 ราคาเพลทชุดละ 1500 บาท
4.เพลท 4 สีตัด5 ราคาเพลทชุดละ600 บาท

สิ่งที่ลูกค้าต้องทราบ

1)งานต้องส่งมาเป็นไฟล์PDF เลย์มาสำเร็จ(ใส่มาร์ค, วางตำแหน่ง) เป็นไฟล์พร้อมทำเพลทได้ทันที ท่านสามารถปรึกษาทางเราได้ถึงวิธีการเลย์แบบสำเร็จ แผนก กราฟฟิคของเราสามารถอธิบายให้ท่านทำงานได้
2)แถมปริ้นดิจิตอลขนาด เอ3 ให้กรอบ4สีละชุด ถ้าต้องการก่อนหน้าออกเพลททางร้านก็พอออกให้ได้แต่ต้องรบกวนมารับเองครับ
3)ระยะเวลาในการจัดส่ง ด่วนมากอาจต้องเข้ามารับเอง ส่วนใหญ่จะได้วันรุ่งขึ้น หรือถ้ามีพนักงานส่งอยู่ทางร้านก็จัดส่งให้

แบบที่2

ร้านเพลทเลย์งานให้

1.เพลท 4สี ตัด 4 ราคาเพลทชุดละ 1000 บาท
2.เพลท 4สีตัด 2 ขนาด 925×740 ราคาเพลทชุดละ1500บาท
3.เพลท 4สีตัด 2 ขนาด 1040×800 ราคาเพลทชุดละ 1600บาท
4.เพลท 4 สีตัด5 ราคาเพลทชุดละ 700บาท

สิ่งที่ลูกค้าต้องทราบ

1)ร้านเพลทจัดเลย์งานลงเพลทให้ตามรูปแบบที่ลูกค้าต้องการ ทางลูกค้าเตรียมไฟล์งานที่สำเร็จส่งมาทางอีเมล์ [email protected]
2)งาน4สี แถมดิจิตอลปรินท์ ขนาด 13×19 นิ้ว 2ชุดใบเลย์ (ถ้าเป็นงานหนังสือต้องการพิมพ์ขนาดจริง
ราคาดิจิตอล10บาทต่อ หน้าขนาด 13×19 นิ้ว)
3)ใบปริ้นท์ดิจิตอลจะจัดส่งพร้อมงานเพลทเท่านั้น ถ้าต้องการก่อนออกเพลท หรือต้องการเพิ่มรบกวนมารับที่ร้านครับ
3)ระยะเวลาในการจัดส่ง ส่วนมากจะได้ในวันรุ่งขึ้น ยกเว้นงานด่วนถ้ามีพนักงานอยู่จะทำการจัดส่งให้