รับทำกระดาษโน๊ต

ราคา รับทำกระดาษโน๊ต

ชนิดกระดาษ

จำนวน(ชุด)

กล่องพิมพ์1สี

กล่องพิมพ์2สี

100
200
300
400
500
800

ชนิดกระดาษ

จำนวน(ชุด)

แบบไม่พับ

แบบพับครึ่ง

100
200
300
400
500
แบบโรงพิมพ์

ชนิดกระดาษ

จำนวน(ชุด)

กล่องพิมพ์1สี

กล่องพิมพ์2สี

100
200
300
400
500
800
แบบลูกค้า

ชนิดกระดาษ

จำนวน(ชุด)

แบบไม่พับ

แบบพับครึ่ง

100
200
300
400
500

รับทำกระดาษโน๊ตกระดาษก้อนหรือสมุดฉีก

เราคือโรงพิมพ์กระดาษโน๊ต ที่ รับทำกระดาษโน๊ต ตามแต่ความต้องการขององค์กรต่างๆ ทีจะเข้ามาจ้างเรา ทำกระดาษโน๊ต

กระดาษโน๊ต หรืออาจจะสามารารถเรียกเป็นชื่ออย่างอื่นได้ เช่น กระดาษก้อน , สมุดฉีก , กระดาษจดบันทึก คำเหล่ามีไว้เรียกกระดาษโน๊ตทั้งนั้น แล้วแต่ความเคยชินของแต่ละคนว่าจะเรียกมันตามความเคยชินว่าอย่างไร

โรงพิมพ์สมุดฉีก ของเรารับทำกระดาษโน๊ตทุกประเภทไม่ว่าจะเป็น กระดาษโน๊ตแบบมีปก , กระดาษโน๊ตแบบไม่มีปก , กระดาษโน๊ตใส่กล่องแบบไม่มีฝาปิด , กระดาษโน๊ตใส่กล่องแบบมีฝาปิดเปิด และโดยการเข้าเล่มกระดาษโน๊ตจะเป็นการเข้าเล่มแบบกาวหัวเป็นหลัก แต่เราสามารถทำให้ลูกค้าได้ทุกประเภทตามแตที่ลูกค้าต้องการ และเรายังรับทำในราคาถูกอีกด้วย

รับทำกระดาษโน๊ต

ลักษณะของกระดาษโน๊ต

กระดาษโน๊ตโดยส่วนมากมักจะมีขนาดเล็กเล็กบางบาง สามารถพกพาได้สะดวกและโดยส่วนมากจะทำการเข้าเล่มกระดาษโน๊ต โดยเป็นการเข้าเล่มแบบกาวหัวเพื่อที่จะให้ผู้ที่ใช้สามารถฉีกเพื่อนำไปใช้งานได้ง่าย และในกระดาษโน๊ตหนึ่งแผ่นจะมีพื้นที่ให้เราสามารถบันทึกข้อความต่างๆ ที่เราต้องการจะแจ้งเตือนตนเองหรือคนที่เรานำไปให้พอสมควร และกระดาษโน๊ตยังเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวัน ของในแต่ละบริษัทอีกด้วย เรายังรับทำกระดาษโน๊ตลายน่ารัก ๆ อีกด้วย

ขนาดของกระดาษโน๊ต,ความหนาของกระดาษ,และจำนวน

ขนาดของกระดาษโน๊ตในแต่ละบริษัทมักจะขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า เช่น ขนาด 3.5×3.5 นิ้ว, 4×4 นิ้ว, 5×5 นิ้ว และและยังมีขนาดอื่นๆ อีกมากมาย

ความหนาของกระดาษโน๊ตเรามีความหนาของกระดาษให้ลูกค้าเลือกหลากหลาย เช่น 60 แกรม, 70 แกรม, 80 แกรม, 90 แกรม, 100 แกรม เป็นต้น

จำนวนแผ่นต่อชุดก็มักจะไม่เท่ากันตามความต้องการของแต่ละที่ เช่น 100 แผ่นต่อชุด, 150 แผ่นต่อชุด, 200 แผ่นต่อชุด ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า

การพิมพ์กระดาษโน๊ต

การพิมพ์กระดาษโน๊ตพิมพ์ได้ 1-4 สี แต่ส่วนมากที่นิยมพิมพ์กันจะเป็นการพิมพ์หน้าปก 4 สี และพิมพ์เนื้อใน 1 สี แต่ก็ไม่เสมอไปจะต้องให้ลูกค้าเป็นคนกำหนดเพื่อให้งานถูกใจลูกค้ามากที่สุด

หลังการพิมพ์กระดาษโน๊ต

1. เข้าเล่ม

การเข้าเล่มของกระดาษโน๊ตเหมาะกับการเข้าเล่มแบบกาวหัวมากที่สุดเพราะจะทำให้เวลาฉีกกระดาษออกทำได้ง่าย

2. ห่อพลาสติก

หลังจากเข้าเล่มเสร็จเรียบร้อยแล้วจะนำไปห่อด้วยพลาสติกและนำไปเข้าเครื่องอบความร้อนเพื่อที่จะให้พลาสติกหดติดกับกระดาษโน๊ต

สิ่งที่ลูกค้าจะได้จากทางโรงพิมพ์กระดาษโน๊ต

1. งานมีคุณภาพ

งานที่จะได้จากโรงพิมพ์ของเราจะเป็นงานที่มีคุณภาพเพราะเราดูแลงานของลูกค้าเป็นอย่างดี

2. ตรงกับสิ่งที่ลูกค้าต้องการ

งานที่ลูกค้าจะได้ไปจะตรงกับสิ่งที่ลูกค้าต้องการมากที่สุด เพราะเราจะมีตัวอย่างไปให้ลูกค้าดูก่อนที่จะพิมพ์เพื่อให้งานออกไปถึงลูกค้าแล้วถูกใจและได้ตามที่ลูกค้าต้องการ

3. มีบริการจัดส่งถึงที่

เรามีบริการจัดส่งให้กับลูกค้าถึงที่ เฉพาะกรุงเทพและปริมณฑล และเราจะจัดส่งให้ตรงกับเวลาที่ลูกค้ากำหนดด้วย (ในกรณีที่สั่งซื้อเกิน 3,000 บาทขึ้นไป)

ข้อดีของกระดาษโน๊ต

1. ช่วยเราจดจำเรื่องที่สำคัญที่ไม่ควรลืมของตัวเราเอง เช่น วันประชุม , วันที่จะต้องไปทำธุระ , วันสอบ , และอื่นๆ

2. เพิ่มความมั่นใจของให้ตัวเองเวลามีคนถามอะไรที่เคยมีการบันทึกไว้ในกระดาษโน๊ตเราก็จะตอบได้อย่างมั่นใจ

3. สะดวกต่อการพกพาเวลาไปไหนมาไหนสามารถพกพาได้สะดวก

และถ้ามีข้อมูลที่เราต้องการเราก็สามารถนำกระดาษโน๊ตมาจดบันทึกได้ทันที

4. ราคาถูก ต้นทุนของกระดาษโน๊ตถือว่าราคาถูกมากเพราะมีขนาดที่เล็กและขั้นตอนในการทำไม่ยุ่งยากและทำได้รวดเร็วราคาก็เลยถูก

หากลูกค้าที่จะต้องการงานบริการด้านการพิมพ์ที่ตอบโจทย์และงานพิมพ์ที่มีคุณภาพเราอยู่ในฐานะผู้ผลิตงานพิมพ์ โรงพิมพ์พระราม 2 หรือ โรงพิมพ์สมุทรสาคร พร้อมที่จะให้บริการด้านการพิมพ์กับลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าเกิดความประทับใจและกลับมาใช้บริการของเราอีก

กระดาษโน๊ตคืออะไร

กระดาษโน๊ต คือสิ่งที่ใครหลายๆ คน คิดว่ามันเป็นแค่เศษกระดาษ แต่ในความเป็นเป็นจริงมันยังมีความสำคัญมากกว่านั้น
กระดาษโน๊ตที่คนหลายคนมองไม่เห็นคุณค่า แต่ก็ยังมีคนอีกหลายคนที่ให้ความสำคัญกับมันมากกว่าที่คนทั่วไปมอง

โดยปกติแล้วกระดาษโน๊ตจะเป็นแค่ กระดาษแผ่นเล็กๆ บางๆ แผ่นนึง ที่มีไว้สำหรับให้เราเขียนหรือจดบันทึกข้อความต่างๆ
เพื่อใช้บอกคนอื่น หรือเตือนสติคนอื่น หรือแม้กระทั้งไว้เตือนสติตัวเอง คนหลายๆ คนจึงมองว่ากระดาษโน๊ตเป็นแค่เพียงเศษกระดาษ
ธรรมดาๆ แผ่นนึง แต่ในความจริงแล้ว กระดาษโน๊ตยังเป็นสิ่งที่สามารถต่อยอดทางธุรกิจได้อีกด้วย เหตุผลเกิดขึ้นจากว่า เพราะทุกองค์กร
จะต้องใช้กระดาษโน๊ตไม่ว่าจะเป็นองค์กรที่มีขนาดเล็กหรือใหญ่แค่ไหน จึงทำให้มีคนมองคนคุณค่าของกระดาษโน๊ตขึ้นมาว่า
กระดาษโน๊ตมันสามารถต่อยอดทางธุรกิจได้ และกระอีแค่เศษกระดาษแผ่นเล็กๆ บางๆ แผ่นนึงมันจะสามารถต่อยอดทางธุรกิจได้ยังไง

ก็เพราะว่าทุกองค์กรไม่ว่าจะมีขนาดเล็กหรือใหญ่ต่างล่วนแล้วแต่ใช้กระดาษโน๊ต นั้นก็แปลว่ามีคนหลายๆ คนในองค์กรนั้นๆ
ที่จะต้องมองเห็นเกือบทุกวัน นั้นทำให้มีคนที่คิดขึ้นมาว่า แล้วถ้าเราพิมพ์ชื่อบริษัทหรือโฆษณาลงไปบนกระดาษโน๊ตละ จะมีคนมองเห็นมันมากมายแค่ไหน
และความคิดนั้นเองจึงทำให้เกิดธุรกิจ รับทำกระดาษโน๊ต ขึ้นมานั้นเอง

การรับทำกระดาษโน๊ต เริ่มต้นจากการที่มีองค์กร องค์กรหนึ่งจ้างโรงพิมพ์เพื่อที่จะพิมพ์ชื่อที่อยู่ของบริษัทของเขาเองลงไปบนกระดาษโน๊ต
เพื่อให้คนที่ได้สัมผัสและได้ใช้มันได้มองเห็น หรือเพียงแค่ผ่านตาว่า มีโลโก้บริษัทนี้ๆ อยู่ โดยผ่านการซึมซับซ้ำๆ กันเกือบทุกวัน
โดยการแจกให้กับพนกงานในองค์กรหรือลูกค้าไปใช้ฟรี ไม่ต่างจากการแจกแผ่นโฆษณาต่างๆ ตามท้องถนน

และเมื่อมีองค์กรหนึ่งเริ่มทำในสิ่งนี้ ก็จะต้องมีองค์กรที่สองที่มองเห็นความสำคัญทางธุรกิจในส่วนนี้ และเริ่มที่จะทำตามๆ กัน
จนเกิดเป็นความนิยมในเกือบทุกองค์กร จึงทำให้เกิดเป็นธุรกิจ รับทำกระดาษโน๊ต ขึ้นมาอย่างยาวนานจนถึงปัจจุบัน

และด้วยเหตุผลข้างต้นที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ จึงทำให้โรงพิมพ์กระดาษหลายๆ โรงพิมพ์รับทำการพิมพ์กระดาษโน๊ต ตามแต่ที่องค์กรแต่ละองค์กรเข้ามาสั่ง
ไม่ว่าจะมีขนาดของกระดาษที่เล็กหรือใหญ่ไม่เท่ากันแล้วแต่ความต้องการของแต่ละองค์กร แต่สิ่งที่ไม่แตกต่างกันมากนั้นก็คือ เกือบทุกองค์กรที่ได้เสนอจ้างโรงพิมพ์
พิมพ์กระดาษโน๊ตต่างก็ใส่ โลโก้ ชื่อ ที่อยู่ ของบริษัทของตนเองลงไปในกระดาษโน๊ตทั้งนั้น

ทุกวันนี้กระดาษโน๊ตเป็นที่ต้องการของแต่ละองค์กรมากๆ มันจึงทำให้ธุรกิจ รับทำกระดาษโน๊ต นั้นเป็นที่นิยมการในปัจจุบัน และโดยส่วนมากการพิมพ์กระดาษโน๊ตนั้น
มักจะพิมพ์กันโดยการใช้สีพิม์ Pantone แค่สีเดียวในการพิมพ์น้อยคนมากที่จะพิมพ์ เป็น CMYK เพราะต้องการให้ลดต้นทุนให้ได้มากที่สุด เพราะองค์การต่างๆ
ที่เข้ามาจ้างทำกระดาษโน๊ต ต่างรู้ดีว่า กระดาษโน๊ตเป็นแค่สิ่งที่ผู้คนส่วนมากใช้แค่เพียงชั่วคราว เมื่อใช้เขียนจดบันทึกแจ้งเตือน ก็มักจะขยำและทิ้งมันไป
และด้วยพฤติกรรมการใช้แบบนี้จึงทำให้ องค์กรต่างๆ ผู้ที่จ้างพิมพ์กระดาษโน๊ต มักจะพยายามใช้กระดาษที่บางมากๆ และราคาถูกมากๆ เพื่อลดต้นทุนในการผลิต
เพื่อให้ประหยัดคุ้มค่าในการลงทุนน้อยที่สุด แต่ได้ผลลัพธ์ที่คุ้มค่ามากที่สุด

แต่ทั้งหมดที่กล่าวมานั้นก็ยังมีคนมองเห็นว่าเพราะกระดาษโน๊ตมันเป็นแค่สิ่งของที่ใช้ไม่นานใช้แล้วก็ทิ้งไป ที่ทำให้เป็นการขยะจำนวนมาหาศาล จึงมีองค์กรการบางองค์กร
ที่มองเห็นความสำคัญของทรัพยากรของโลกที่จะต้องมากทำกระดาษแล้วก็ทิ้ง องค์กรเหล่านั้นจึงใช้หันมาใช้กระดาษรีไซเคิล ที่ทำมาจากกระดาษที่ถูกใช้ไปรอบนึงแล้วนำกลับมาใช้ใหม่
เพื่อช่วยลดปริมาณในการที่จะต้องตัดไม้มาผลิตกระดาษใหม่ๆ และยังช่วยประหยัดต้นทุนการผลิตกระดาษโน๊ตไปในตัวอีกด้วย

แผนที่ โรงพิมพ์ เอบิซ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด (Abiz Inter)

ที่อยู่ : 80/6 หมู่ 2 ซอย พันท้ายนรสิงห์ ถนน พระราม 2

ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร

จังหวัด สมุทรสาคร 74000

เวลาทำการ : จันทร์-เสาร์

เวลา : 8.30 – 17.30 น.