รับจ้างเข้าเล่มปฏิทิน

โรงพิมพ์มีบริการรับจ้างเข้าเล่มปฏิทิน

-ปฏิทินตั้งโต๊ะ

-ปฏิทินแขวนจีน

-ปฏิทินโปสเตอร์มีภู่

ราคารับจ้างเข้าเล่มปฏิทิน

สเปคการเข้าเล่ม

-ขนาดปฏิทิน 6×8 นิ้ว
-ฐานปฏิทินสีขาว
-ห่วงกระดูกงูสีขาวเบอร์6จำนวน 4ข้อ 2ช่วง
-รูเจาะ เป็นแบบสี่เหลี่ยม
-ห่อกระดาษ reuse

จำนวน(ชุด)

ราคาต่อเล่ม

100-5008
501-10007.5
1001-30007
3001-50006.5

สเปคการเข้าเล่ม

-หัวเหล็กสีทอง 15 นิ้ว
-ห่อกระดาษ reuse มัดเชือก
ราคาชุดละ 1.8 บาท

สเปคการเข้าเล่ม

-หัวเหล็กสีทอง 15 นิ้ว
-ภู่ปฏิทินแบบของโรงพิมพ์เอบิซ
-เข้าเล่มเย็บแม็ก 3 จุด
-ใส่กล่องลูกฟูก 5 ชั้น

ปฏิทินตั้งโต๊ะ

สเปคการเข้าเล่ม

-ขนาดปฏิทิน 6×8 นิ้ว
-ฐานปฏิทินสีขาว
-ห่วงกระดูกงูสีขาวเบอร์6จำนวน 4ข้อ 2ช่วง
-รูเจาะ เป็นแบบสี่เหลี่ยม
-ห่อกระดาษ reuse

จำนวน(ชุด)

ราคาต่อเล่ม

100-5008
501-10007.5
1001-30007
3001-50006.5
ปฏิทินแขวนจีน

สเปคการเข้าเล่ม

-หัวเหล็กสีทอง 15 นิ้ว
-ห่อกระดาษ reuse มัดเชือก
ราคาชุดละ 1.8 บาท

ปฏิทินโปสเตอร์มีภู่

สเปคการเข้าเล่ม

-หัวเหล็กสีทอง 15 นิ้ว
-ภู่ปฏิทินแบบของโรงพิมพ์เอบิซ
-เข้าเล่มเย็บแม็ก 3 จุด
-ใส่กล่องลูกฟูก 5 ชั้น

รับจ้างเข้าเล่มปฏิทิน