รับจ้างพิมพ์งาน ออฟเซ็ท

รับจ้างพิมพ์งาน ออฟเซ็ททุกชนิด

โรงพิมพ์มีบริการ รับจ้างพิมพ์งาน
สำหรับโรงพิมพ์ด้วยกัน ขนาดของเครื่องพิมพ์ที่รับพิมพ์

1) งานเพลทตัด4 พิมพ์ 1สี-5สี
2) งานเพลทตัด2
-พิมพ์ 1สี 2สี ขนาดเพลท 925×740
-พิมพ์ 4สี-5สี ขนาดเพลท 1030×800

ราคา รับจ้างพิมพ์งาน ออฟเซ็ท

จำนวน(ชุด)

ราคาตัด4

ราคาตัด2

<1000400600
1001-2000500700
2001-3000600800
3001-4000700900
4001-50008001000
5001-1000010001300

จำนวน(ชุด)

ราคาตัด4

ราคาตัด2

<100014002000
1001-200018002400
2001-300022002800
3001-400026003200
4001-500030003600
5001-1000035004000
พิมพ์1สี

จำนวน(ชุด)

ราคาตัด4

ราคาตัด2

<1000400600
1001-2000500700
2001-3000600800
3001-4000700900
4001-50008001000
5001-1000010001300
พิมพ์4สี

จำนวน(ชุด)

ราคาตัด4

ราคาตัด2

<100014002000
1001-200018002400
2001-300022002800
3001-400026003200
4001-500030003600
5001-1000035004000
รับจ้างพิมพ์งาน