ปฏิทิน2565 เดือน8 สิงหาคม

ปฏิทิน2565 เดือน8 สิงหาคม

อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
1 วันสตรีไทย 2 3 4 วันสื่อสารแห่งชาติ 5 6
7 วันรพี 8 วันแมวสากล 9 10 วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน 11 12 วันคล้ายวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์, วันสารทจีน 13
14 15 16 วันสันติภาพไทย 17 18 วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 19 20
21 22 23 24 25 วันสุนัขโลก 26 27
28 29 30 31
หมายเหตุ : สีแดงวันหยุดราชการ สีน้ำเงินไม่ใช่วันหยุดราชการ

ปฏิทิน2565 เดือน8 สิงหาคม วันสำคัญ วันหยุดราชการ

12 สิงหาคม            วันคล้ายวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์

ปฏิทิน2565 เดือน8 สิงหาคม วันสำคัญที่ไม่ใช่วันหยุดราชการ

1 สิงหาคม              วันสตรีไทย
4 สิงหาคม              วันสื่อสารแห่งชาติ
7 สิงหาคม              วันรพี
8 สิงหาคม              วันแมวสากล
10 สิงหาคม            วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน
12 สิงหาคม            วันสารทจีน
16 สิงหาคม            วันสันติภาพไทย
18 สิงหาคม            วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
25 สิงหาคม            วันสุนัขโลก

1 สิงหาคม วันสตรีไทย

          วันสตรีไทย โดยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ตรงกับวันที่ ๑ สิงหาคมของทุกปี จัดตั้งขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะ ตรากตรำบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อให้คนไทยได้มีอาชีพ

10 สิงหาคม วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

          วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในวันที่ 10 สิงหาคม 2435 เป็นวันที่ได้มีการจัดตั้งสถาบันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ขึ้นเป็นครั้งแรกในสมัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ (เสนาบดีกระทรวงมหาดไทยคนแรก) ทดลองจัดระเบียบการปกครองระดับตำบล หมู่บ้าน ขึ้นเป็นครั้งแรก ณ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านและเป็นการเน้นให้เห็น ความสำคัญของกำนันผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งเป็นผู้มีบทบาทสำคัญยิ่งในการปฏิบัติภารกิจ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้แก่ประชาชน ทางราชการจึงกำหนดให้วันที่ ๑๐ สิงหาคม ของทุกปี เป็น ” วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน “

16 สิงหาคม วันสันติภาพไทย

          วันสันติภาพไทย วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2488 เป็นวันที่ระลึกถึงการสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งในวันนั้นประเทศไทยซึ่งนำโดยนายปรีดี พนมยงค์ หัวหน้าขบวนการเสรีไทย ในฐานะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ในรัชกาลที่ 8 ได้ออกประกาศสันติภาพในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ให้การประกาศสงครามต่อสหรัฐอเมริกาและบริเตนใหญ่เมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2485 เป็นโมฆะ เนื่องจากเป็นการกระทำอันขัดต่อเจตจำนงของประชาชนและขัดต่อรัฐธรรมนูญ ซึ่งประชาชนชาวไทยทั้งในและนอกประเทศได้ร่วมกันแสดงเจตจำนงไม่ยอมรับคำประกาศดังกล่าวด้วยการจัดตั้งขบวนการเสรีไทยช่วยเหลือฝ่ายสัมพันธมิตรในการต่อสู้กับกองทัพญี่ปุ่นที่ยึดครองประเทศไทยอยู่ในระหว่างสงคราม (ตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2484) โดยที่ประเทศไทยประกาศว่าจะร่วมมือเต็มที่ทุกทางกับสหประชาชาติในการสถาปนาเสถียรภาพในโลกนี้ ประกาศสันติภาพนี้มีนายทวี บุณยเกตุ รัฐมนตรี เป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ

18 สิงหาคม วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

          วันวิทยาคาสตร์แห่งชาติ คือวันที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ได้ทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวงเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2411 ที่บ้านหว้ากอ จ.ประจวบคีรีขันธ์ จึงตั้งให้วันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปีเป็น “วันวิทยาคาสตร์แห่งชาติ” และในทุกวันนี้ยังมีการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ขึ้นเป็นประจำในทุกๆ ปี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  กรุณาติดต่อ ฝ่ายขาย  (จันทร์-เสาร์: 8.30 – 17.30 น.)

โทร: 034-446-718, 081-859-6340
Email: [email protected]
Line ID: @abizinter  (มี @ นำหน้า)

ข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อโรงพิมพ์

แผนที่ โรงพิมพ์ เอบิซ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด (Abiz Inter)

ที่อยู่ : 80/6 หมู่ 2 ซอย พันท้ายนรสิงห์ ถนน พระราม 2

ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร

จังหวัด สมุทรสาคร 74000

เวลาทำการ : จันทร์-เสาร์

เวลา : 8.30 – 17.30 น.