ปฏิทิน2565 เดือน4 เมษายน

ปฏิทิน2565 เดือน4 เมษายน

อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
1 วันข้าราชการพลเรือน, วันออมสิน, วันเลิกทาส 2 วันอนุรักษ์มรดกไทย, วันหนังสือเด็กแห่งชาติ, วันสายใจไทย
3 4 5 วันเช็งเม้ง 6 วันจักรี 7 วันอนามัยโลก 8 วันสถาปนากระทรวงกลาโหม 9 วันกองทัพอากาศไทย
10 วันยางพาราแห่งชาติ 11 12 13 วันสงกรานต์, วันผู้สูงอายุ,  วันประมงแห่งชาติ 14 วันสงกรานต์, วันครอบครัว 15 วันสงกรานต์ 16
17 18 19 20 21 22 วันคุ้มครองโลก 23 วันหนังสือและลิขสิทธิ์สากล
24 วันเทศบาล 25 วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 26 27 28 วันราชาภิเษกสมรส 29 วันเต้นรำสากล 30 วันคุ้มครองผู้บริโภค
หมายเหตุ : สีแดงวันหยุดราชการ สีน้ำเงินไม่ใช่วันหยุดราชการ

ปฏิทิน2565 เดือน4 เมษายน วันสำคัญ วันหยุดราชการ

6 เมษายน                วันจักรี
13 เมษายน              วันสงกรานต์
14 เมษายน              วันสงกรานต์
15 เมษายน              วันสงกรานต์

ปฏิทิน2565 เดือน4 เมษายน วันสำคัญที่ไม่ใช่วันหยุดราชการ

1 เมษายน                วันข้าราชการพลเรือน
1 เมษายน                วันออมสิน
1 เมษายน                วันเลิกทาส
2 เมษายน                วันอนุรักษ์มรดกไทย
2 เมษายน                วันหนังสือเด็กแห่งชาติ
2 เมษายน                วันสายใจไทย
4 เมษายน                วันเช็งเม้ง
7 เมษายน                วันอนามัยโลก
8 เมษายน                วันสถาปนากระทรวงกลาโหม
9 เมษายน                วันกองทัพอากาศไทย
10 เมษายน              วันยางพาราแห่งชาติ
13 เมษายน              วันผู้สูงอายุ
14 เมษายน              วันครอบครัว
22 เมษายน              วันคุ้มครองโลก
23 เมษายน              วันหนังสือและลิขสิทธิ์สากล
24 เมษายน              วันเทศบาล
25 เมษายน              วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
28 เมษายน              วันราชาภิเษกสมรส
29 เมษายน              วันเต้นรำสากล
30 เมษายน              วันคุ้มครองผู้บริโภค

1 เมษายน วันเลิกทาส

          วันเลิกทาส ตรงกับวันที่ 1 เมษายน ของทุกปี สืบเนื่องมาจาก พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงออกพระราชบัญญัติเลิกทาสมีชื่อว่า พระราชบัญญัติทาส ร.ศ. 124 ในปี พ.ศ. 2448 หลังจากที่ทรงมุ่งมั่นแก้ไขปัญหาทาสไทยมาเป็นเวลาร่วม 30 ปี ใน พระราชบัญญัติทาส ร.ศ. 124 นั้นมีใจความสำคัญว่า วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2448 ให้บุคคลผู้เป็นลูกทาสในเรือนเบี้ยทุกคนเป็นไท ส่วนทาสประเภทอื่นทรงให้ลดค่าตัวเดือนละ 4 บาท นับตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ. 2448 เป็นต้นไป นอกจากนี้ยังมีบทบัญญัติป้องกันมิให้คนที่เป็นไทแล้วกลับไปเป็นทาสอีก และเมื่อทาสจะเปลี่ยนเจ้าเงินใหม่ ก็ห้ามมิให้ขึ้นค่าตัว

2 เมษายน วันสายใจไทย

          วันสายใจไทย ตรงกับวันที่ 2 เมษายน ของทุกปี โดยมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ก่อตั้งขึ้นตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงห่วงใยในความทุกข์ของราษฎรผู้เสียสละชีพเพื่อป้องกันประเทศชาติ ผู้ต้องบาดเจ็บ ทุพพลภาพ จนไม่สามารถประกอบอาชีพได้ดังเดิม
           หลังจากก่อตั้งมูลนิธิสายใจไทยฯ เพื่อให้มูลนิธิสายใจไทยฯ ได้ดำเนินต่อไป จึงมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบ และได้ร่วมช่วยเหลือผู้เสียสละต่อสู้เพื่อความมั่นคงของประเทศ โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชดำรัสในวันสายใจไทย เมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2519 ดังนี้
            “2 เมษายน ของทุกปี ถือเป็นวันสายใจไทย ข้าพเจ้าจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทย พร้อมใจกันบริจาคสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยฯ นี้ โดยส่งเป็นเงินได้ที่มูลนิธิสายใจไทยฯ” ในวันสายใจไทยมีการจัดงาน “รวมใจเพื่อสายใจไทย” เชิญชวนให้คนไทยทุกหมู่เหล่าทั่วประเทศมาร่วมจำหน่ายสินค้า และนำรายได้โดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยฯ”

30 เมษายน วันคุ้มครองผู้บริโภค

            วันคุ้มครองผู้บริโภคไทย คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคกำหนดให้ วันที่ 30 เมษายน ของทุกปี เป็น “วันคุ้มครองผู้บริโภคไทย” เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ตราพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคขึ้น ในวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2522 และผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จากกฎหมายฉบับนี้โดยตรงก็คือประชาชนทุกคนที่เป็นผู้บริโภค

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  กรุณาติดต่อ ฝ่ายขาย  (จันทร์-เสาร์: 8.30 – 17.30 น.)

โทร: 034-446-718, 081-859-6340
Email: [email protected]
Line ID: @abizinter  (มี @ นำหน้า)

ข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อโรงพิมพ์

แผนที่ โรงพิมพ์ เอบิซ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด (Abiz Inter)

ที่อยู่ : 80/6 หมู่ 2 ซอย พันท้ายนรสิงห์ ถนน พระราม 2

ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร

จังหวัด สมุทรสาคร 74000

เวลาทำการ : จันทร์-เสาร์

เวลา : 8.30 – 17.30 น.