ปฏิทิน2565 เดือน2 กุมภาพันธ์

ปฏิทิน2565 เดือน2 กุมภาพันธ์

อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
1 วันตรุษจีน 2 วันนักประดิษฐ์, วันเกษตรแห่งชาติ 3 วันทหารผ่านศึก 4 5
6 7 8 9 10 วันอาสารักษาดินแดน 11 12
13 14 วันวาเลนไทน์ 15 16 วันมาฆบูชา, วันสมเด็จพระนารายณ์ 17 18 19
20 วันความยุติธรรมทางสังคม 21 22 23 24 วันศิลปินแห่งชาติ, วันปลอดควันพิษจากไฟป่า 25 วันวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ 26 วันสหกรณ์แห่งชาติ
27 28
หมายเหตุ : สีแดงวันหยุดราชการ สีน้ำเงินไม่ใช่วันหยุดราชการ

ปฏิทิน2565 เดือน2 กุมภาพันธ์ วันสำคัญวันหยุดราชการ

16 กุมภาพันธ์        วันมาฆบูชา

ปฏิทิน2565 เดือน2 กุมภาพันธ์ วันสำคัญที่ไม่ใช่วันหยุดราชการ

1 กุมภาพันธ์        วันตรุษจีน
2 กุมภาพันธ์          วันนักประดิษฐ์
2 กุมภาพันธ์          วันเกษตรแห่งชาติ
10 กุมภาพันธ์        วันอาสารักษาดินแดน
16 กุมภาพันธ์        วันสมเด็จพระนารายณ์
20 กุมภาพันธ์        วันความยุติธรรมทางสังคมโลก
24 กุมภาพันธ์        วันศิลปินแห่งชาติ
24 กุมภาพันธ์        วันปลอดควันพิษจากไฟป่า
25 กุมภาพันธ์        วันวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ
26 กุมภาพันธ์        วันสหกรณ์แห่งชาติ

2 กุมภาพันธ์ วันนักประดิษฐ์

          วันนักประดิษฐ์ของไทย ถูกกำหนดขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีในปี พ.ศ. 2537 ให้วันที่ 2 กุมภาพันธ์ ของทุกปีเป็นวันนักประดิษฐ์ของไทย เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2537 ทั้งนี้เพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ได้ทรงประดิษฐ์ “เครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนช้าแบบทุ่นลอย” หรือ กังหันชัยพัฒนา และทรงได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายสิทธิบัตรการประดิษฐ์ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2536 และเพื่อเป็นที่ระลึกในวาระการจดทะเบียนและออกสิทธิบัตรให้แก่พระมหากษัตริย์ พระองค์แรกของโลก

2 กุมภาพันธ์ วันเกษตรแห่งชาติ

          วันเกษตรแห่งชาติ 

24 กุมภาพันธ์ วันศิลปินแห่งชาติ

          วันศิลปินแห่งชาติ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2528 คณะรัฐมนตรีได้มีมติ ประกาศให้ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันศิลปินแห่งชาติ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 แห่งราชวงศ์จักรี เนื่องจากตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ผู้ทรงเป็นพระปฐมบรมศิลปินแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ด้วยทรงพระปรีชาสามารถในศิลปกรรมด้านต่างๆ หลายสาขา ไม่ว่าจะเป็นด้านกวีนิพนธ์ ด้านประติมากรรม และด้านดนตรี เพื่อสรรหา ส่งเสริม สนับสนุน และช่วยเหลือศิลปินผู้สร้างสรรค์ ผลงาน ศิลปะล้ำค่า อันทรงคุณค่าของแผ่นดิน ยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ
          สำหรับผู้ที่ได้รับยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติ จะได้รับเงินตอบแทน ทุกเดือนเดือนละ 25,000 บาท และยังสามารถเบิกเงินสวัสดิการเพื่อการรักษาพยาบาลได้ (ตามระเบียบราชการ) ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ยังมีค่าช่วยเหลือเมื่อประสบสาธารณภัย หากเสียชีวิต จะมีค่าช่วยเหลือประกอบพิธีศพ 20,000 บาท และยังสามารถจัดทำหนังสือที่ระลึกงบประมาณไม่เกิน 150,000 บาท ได้หากต้องการ

24 กุมภาพันธ์ วันปลอดควันพิษจากไฟป่า

          วันปลอดควันพิษจากไฟป่า ถูกกำหนดขึ้นโดยคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2543 เห็นชอบและอนุมัติ ให้วันที่ 24 กุมภาพันธ์ ของทุกปีเป็น “วันปลอดควันพิษจากไฟป่า” และได้จัดกิจกรรมต่างๆ เนื่องในวันปลอดควันพิษจากไฟป่า เช่น การจัดนิทรรศการ เดินรณรงค์ขอความร่วมมือจากประชาชน เกษตรกร งดจุดไฟเผาป่า เพื่อรณรงค์ให้ประชาชน และเกษตรกร งดการจุดไฟเผาป่า เพื่อลดควันไฟที่เกิดจากการเผาป่า

26 กุมภาพันธ์ วันสหกรณ์แห่งชาติ

          วันสหกรณ์แห่งชาติ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  กรุณาติดต่อ ฝ่ายขาย  (จันทร์-เสาร์: 8.30 – 17.30 น.)

โทร: 034-446-718, 081-859-6340Email: [email protected]Line ID: @abizinter  (มี @ นำหน้า)

ข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อโรงพิมพ์

แผนที่ โรงพิมพ์ เอบิซ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด (Abiz Inter)

ที่อยู่ : 80/6 หมู่ 2 ซอย พันท้ายนรสิงห์ ถนน พระราม 2

ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร

จังหวัด สมุทรสาคร 74000

เวลาทำการ : จันทร์-เสาร์

เวลา : 8.30 – 17.30 น.