ปฏิทิน2565 เดือน1 มกราคม

ปฏิทิน2565 เดือน1 มกราคม

วันสำคัญต่างๆ ประจำเดือน
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
1 วันขึ้นปีใหม่
2 3 4 วันทหารม้า 5 6 7 8 วันเด็กแห่งชาติ
9 10 11 12 13 วันการบินแห่งชาติ 14 วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ  15
16 วันครู 17 วันโคนมแห่งชาติ 18 วันกองทัพไทย 19 20 21 22
23 24 25 26 วันพ่อขุนเม็งราย 27 วันยุวกาชาดไทย 28 29
30 31
หมายเหตุ : สีแดงวันหยุดราชการ สีน้ำเงินไม่ใช่วันหยุดราชการ

ปฏิทิน2565 เดือน1 มกราคม วันหยุดราชการ

1 มกราคม             วันขึ้นปีใหม่

1 มกราคม วันขึ้นปีใหม่

          วันขึ้นปีใหม่ คือวันเริ่มต้นของปีพุทธศักราชใหม่ วันแรกของเดือนมกราคม เพื่อเริ่มต้นเรื่องราวใหม่ๆ และนับเลขปฏิทินเพิ่มขึ้นอีก 1 ปี และเพื่อรำลึกถึงปีที่ผ่านมา และเป็นวันเฉลิมฉลองเพื่อต้อนรับเรื่องราวดีๆ ที่กำลังจะเกิดขึ้นของปีทั้งปี

ปฏิทิน2565 เดือน1 มกราคม วันสำคัญที่ไม่ใช่วันหยุดราชการ

4 มกราคม             วันทหารม้า
8 มกราคม             วันเด็กแห่งชาติ
13 มกราคม           วันการบินแห่งชาติ
14 มกราคม           วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ
16 มกราคม           วันครู
17 มกราคม           วันโคนมแห่งชาติ
18 มกราคม           วันกองทัพไทย
26 มกราคม           วันพ่อขุนเม็งราย
27 มกราคม           วันยุวกาชาดไทย

4 มกราคม วันทหารม้า

          วันทหารม้า คือวันที่รำลึกถึงวีรกรรมในการกู้ชาติของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ที่ บ้านพรานนก อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในขณะนั้นพระองค์ยังคงเป็นพระยาวชิรปราการ ได้นำกองทหารผ่านมาทางบ้านธนู บ้านข้าวเม่า เมื่อในวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2309 พระยาตาก ได้ทำการรบกับทหารพม่าอยู่ใกล้กับคลองแห่งนึงจนทหารพม่าแตกพ่าย หลังจากนั้นจึงได้มีการตั้งชื่อคลอง คลองนั้นว่า “คลองชนะ”

17 มกราคม วันโคนมแห่งชาติ

          วันโคนมแห่งชาติ เริ่มต้นจากในปี พ.ศ. 2503 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเสด็จฯ ประพาส ณ ประเทศเดนมาร์ก ทรงสนพระทัยในกิจการฟาร์มโคนมของชาวเดนมาร์คเป็นอย่างมาก ด้วยทรงเห็นว่าอาชีพการเลี้ยงโคนมน่าจะเกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรและประเทศไทย หลังจากเสด็จฯ นิวัติประเทศไทย รัฐบาลเดนมาร์คได้ถวาย โครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคนมเป็นของขวัญ แด่ล้นเกล้า ทั้งสองพระองค์ เพื่อให้ดำเนินโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคนมในประเทศไทยบรรลุตามเจตนารมณ์ที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ ได้มีการลงนามในสัญญาความร่วมมือกันระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลเดนมาร์ค เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2504 โดยได้ดำเนินการจัดตั้ง “ศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยงโคนมไทย – เดนมาร์ค” และ “ฟาร์มโคนม” ที่อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2505
         จึงถือเอาวันที่ 16 มกราคม ของทุกปีเป็น วันโคนมแห่งชาติ และได้มีการเปลี่ยนเป็นวันที่ 17 มกราคม ของทุกปี เพื่อไม่ให้ตรงกับวันครู

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  กรุณาติดต่อ ฝ่ายขาย  (จันทร์-เสาร์: 8.30 – 17.30 น.)

โทร: 034-446-718, 081-859-6340
Email: [email protected]
Line ID: @abizinter  (มี @ นำหน้า)

ข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อโรงพิมพ์

แผนที่ โรงพิมพ์ เอบิซ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด (Abiz Inter)

ที่อยู่ : 80/6 หมู่ 2 ซอย พันท้ายนรสิงห์ ถนน พระราม 2

ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร

จังหวัด สมุทรสาคร 74000

เวลาทำการ : จันทร์-เสาร์

เวลา : 8.30 – 17.30 น.