กระดาษโรงพิมพ์

กระดาษโรงพิมพ์

กระดาษโรงพิมพ์มีอยู่หลากหลายขนาดไว้สำหรับรองรับลูกค้าและโรงพิมพ์กระดาษของเราจะเป็นขนาดมาตรฐานสากล ISO 216 ทำไมเราถึงต้องมีขนาดมาตรฐานเพื่อที่จะให้สื่อสารประสานงานกับคนอื่นและเข้าใจตรงกันและขนาดมาตรฐานมีเพื่อให้งานสามารถลงไซต์กระดาษได้พอดีและเหลือเศษกระดาษน้อยที่สุด

ขนาดกระดาษโรงพิมพ์ที่เป็นมาตรฐานสากล

กระดาษโรงพิมพ์มาตรฐานรหัสชุด A

ขนาดของรหัสชุด A จะมีขนาดเล็กที่สุดในมาตรฐานของ ISO 216
ขนาดกระดาษ a0 841 x 1189 มิลลิเมตร ( 33.1 x 46.8 นิ้ว)
ขนาดกระดาษ a1 594 x 841 มิลลิเมตร ( 23.4 x 33.1 นิ้ว)
ขนาดกระดาษ a2 420 x 594 มิลลิเมตร ( 16.5 x 23.4 นิ้ว)
ขนาดกระดาษ a3 297 x 420 มิลลิเมตร ( 11.7 x 16.5 นิ้ว)
ขนาดกระดาษ a4 297 x 210 มิลลิเมตร ( 8.3 x 11.7 นิ้ว)
ขนาดกระดาษ a5 148 x 210 มิลลิเมตร ( 5.8 x 8.3 นิ้ว )
ขนาดกระดาษ a6 105 x 148 มิลลิเมตร ( 4.1 x 5.8 นิ้ว )
ขนาดกระดาษ a7 74 x 105 มิลลิเมตร ( 2.9 x 4.1 นิ้ว )
ขนาดกระดาษ a8 52 x 74 มิลลิเมตร ( 2 x 2. 9 นิ้ว )
ขนาดกระดาษ a9 37 x 52 มิลลิเมตร ( 1.5 x 2 นิ้ว )
ขนาดกระดาษ a10 26 x 37 มิลลิเมตร (1 x 1. 5 นิ้ว )

กระดาษโรงพิมพ์มาตรฐานรหัสชุด B

ขนาดของรหัสชุด B จะมีขนาดใหญ่ที่สุดในมาตรฐานของ ISO 216
ขนาดกระดาษ b0 1000 x 1414 มิลลิเมตร ( 39.4 x 55.7 นิ้ว )
ขนาดกระดาษ b1 707 x 1000 มิลลิเมตร ( 27.8 x 39.4 นิ้ว )
ขนาดกระดาษ b2 500 x 707 มิลลิเมตร ( 19.7 x 27.8 นิ้ว )
ขนาดกระดาษ b3 353 x 500 มิลลิเมตร ( 13.9 x 19.7 นิ้ว)
ขนาดกระดาษ b4 250 x 353 มิลลิเมตร ( 9.8 x 13.9 นิ้ว )
ขนาดกระดาษ b5 176 x 250 มิลลิเมตร ( 6.9 x 9.8 นิ้ว )
ขนาดกระดาษ b6 125 x 176 มิลลิเมตร ( 4.9 x 6.9 นิ้ว )
ขนาดกระดาษ b7 88 x 125 มิลลิเมตร ( 3.5 x 4.9 นิ้ว )
ขนาดกระดาษ b8 62 x 88 มิลลิเมตร ( 2.4 x 3.5 นิ้ว )
ขนาดกระดาษ b9 44 x 62 มิลลิเมตร ( 1.7 x 2.4 นิ้ว )
ขนาดกระดาษ b10 31 x 44 มิลลิเมตร ( 1.2 x 1.7 นิ้ว )

กระดาษโรงพิมพ์มาตรฐานรหัสชุด C

ขนาดของรหัสชุด C จะมีขนาดเล็กกว่ารหัส B แต่จะใหญ่กว่ารหัสชุด A ตามมาตรฐาน ISO 216
ขนาดกระดาษ C0 917 x 1297 มิลลิเมตร ( 36.1 x 51.1 นิ้ว )
ขนาดกระดาษ C1 648 x 917 มิลลิเมตร ( 25.5 x 36.1 นิ้ว )
ขนาดกระดาษ C2 458 x 648 มิลลิเมตร ( 18 x 25.5 นิ้ว )
ขนาดกระดาษ C3 324 x 458 มิลลิเมตร ( 12.8 x 18 นิ้ว )
ขนาดกระดาษ C4 229 x 324 มิลลิเมตร ( 9 x 12.8 นิ้ว )
ขนาดกระดาษ C5 162 x 229 มิลลิเมตร ( 6.4 x 9 นิ้ว )
ขนาดกระดาษ C6 114 x 162 มิลลิเมตร ( 4.5 x 6.4 นิ้ว )
ขนาดกระดาษ C7 81 x 114 มิลลิเมตร ( 3.2 x 4.5 นิ้ว )
ขนาดกระดาษ C8 57 x 81 มิลลิเมตร ( 2.2 x 3.2 นิ้ว )
ขนาดกระดาษ C9 40 x 57 มิลลิเมตร ( 1.6 x 2.2 นิ้ว )
ขนาดกระดาษ C10 28 x 40 มิลลิเมตร ( 1.1 x 1 นิ้ว )

ทั้งหมดนี้เป็นขนาดกระดาษที่โรงพิมพ์มาตรฐานทุกที่ใช้กัน เพื่อให้เวลาสื่อสารแล้วเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน

ถ้าลูกค้าสนใจที่จะผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ให้ลูกค้าคิดถึงโรงพิมพ์ของเราได้เลือกเรารองรับว่าลูกค้าจะได้งานพิมพ์ที่คุณภาพกลับไปอย่างแน่นอน โรงพิมพ์ของอยู่ย่าน โรงพิมพ์พระราม 2 หรือ โรงพิมพ์สมุทรสาคร พร้อมที่จะบริการลูกค้าอย่างเต็มที่ ที่สุด

แผนที่ โรงพิมพ์ เอบิซ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด (Abiz Inter)

ที่อยู่ : 80/6 หมู่ 2 ซอย พันท้ายนรสิงห์ ถนน พระราม 2

ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร

จังหวัด สมุทรสาคร 74000

เวลาทำการ : จันทร์-เสาร์

เวลา : 8.30 – 17.30 น.