ชำระเงิน

บริษัทเอบิซ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

เลขที่บัญชี

711-2-73862-7

เลขที่บัญชี

838-173-959-7

เลขที่บัญชี

173-0-32725-7

เลขที่บัญชี

228-409326-3

วิธีการสั่งซื้อ เพื่อยืนยันการผลิต

ลูกค้า กรุงเทพ และ พื้นที่ปริมณฑล

  • โอนเงินมัดจำ 30%   เมื่อสั่งซื้อ

  • ส่วนที่เหลือชำระวันส่งสินค้า

  • กรณีเมื่อของยอดสั่งซื้อ (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม) ไม่ถึง 5,000 บาท   กรุณาชำระเต็มจำนวนเมื่อสั่งซื้อ

ลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัด

  • โอนเงินมัดจำ 30%   เมื่อสั่งซื้อ

  • ส่วนที่เหลือชำระให้ครบ ก่อนวันส่งของอย่างน้อย 1 วัน

  • กรณียอดสั่งซื้อของลูกค้า (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม) ไม่ถึง 5,000 บาท   กรุณาชำระเต็มจำนวนเมื่อสั่งซื้อ

เมื่อโอนเงินเสร็จ  กรุณาส่งหลักฐานของ การโอนเงิน และ ระบุรายละเอียด (ชื่อบริษัท / ชื่อผู้ติดต่อ / เบอร์โทรติดต่อ) มาให้ที่ 

แฟกซ์: 034-446-719   หรือ  email: [email protected] หรือ Line : @abizinter

ขอขอบพระคุณ สำหรับการสั่งซื้อของท่าน