ขายตารางปฏิทิน

โรงพิมพ์ ขายตารางปฏิทิน เปล่าสำหรับโรงพิมพ์

ขายตารางปฏิทิน

-ตารางปฏิทินแขวนจีนดูดวง ชุดละ 8.2 บาท
-ตารางปฏิทินแขวนจีนแบบบันทึก ชุดละ 8.2 บาท
-ตารางปฏิทินแขวนจีนแบบมินิ
-ภู่ปฏิทินโปสเตอร์ ราคาชุดละ

สเปคตารางปฏิทินแขวน

-กระดาษปอนด์ 55 แกรม
-ขนาด 15 x21 นิ้ว
-พิมพ์ 2 สี น้ำเงิน แดง
-มีพื้นที่สำหรับพิมพ์รายละเอียดของลูกค้า

สเปคตารางปฏิทินแขวนมินิ

-กระดาษปอนด์ 55 แกรม
-ขนาด 15 x 10.5 นิ้ว
-พิมพ์ 2 สี น้ำเงิน แดง
-มีพื้นที่สำหรับพิมพ์รายละเอียดของลูกค้า

สเปคภู่ปฏิทิน

-กระดาษปอนด์ 55 แกรม
-ขนาด 15 x 7 นิ้ว
-พิมพ์ 2 สี น้ำเงิน แดง

ขายตารางปฏิทิน