โปสเตอร์

รายละเอียด

ราคา โปสเตอร์

จำนวน(แผ่น)

130แกรม

230แกรม

500
1000
2000
3000
5000
10000

จำนวน(แผ่น)

130แกรม

230แกรม

500
1000
2000
3000
5000
10000

จำนวน(แผ่น)

130แกรม

230แกรม

500
1000
2000
3000
5000
10000
เคลือบยูวี

จำนวน(แผ่น)

130แกรม

230แกรม

500
1000
2000
3000
5000
10000
เคลือบPVCใส

จำนวน(แผ่น)

130แกรม

230แกรม

500
1000
2000
3000
5000
10000
เคลือบPVCด้าน

จำนวน(แผ่น)

130แกรม

230แกรม

500
1000
2000
3000
5000
10000

สเปกงาน


เทมเพลทแบบโปสเตอร์