โบรชัวร์ (Brochure)/แคตตาล็อก(Catalogue)

โบรชัวร์ แคตตาล็อกในรูปแบบต่าง ๆ

โบชัวร์ / แผ่นพับ

รายละเอียด

ราคาโบรชัวร์ แผ่นพับ

– ขนาด A5/A4/A3
– พับ/ไม่พับ
– กระดาษ 80/90/100/120/128/157 แกรม
– เคลือบ ยูวี/pvcใส/ pvcด้าน

ราคา โบรชัวร์  แผ่นพับ แบบไม่เคลือบ

เลือกชนิดกระดาษ >

กระดาษ ปอนด์ 80 แกรม

จำนวน(ชุด)

ราคาไม่พับต่อ(ชุด)

จำนวนพับ(ชุด)

5003030
10002323
20001818
30001414
50001818

เลือกชนิดกระดาษ >

กระดาษ ปอนด์ 80 แกรม

จำนวน(ชุด)

ราคาไม่พับต่อ(ชุด)

จำนวนพับ(ชุด)

5003030
10002323
20001818
30001414
50001818

เลือกชนิดกระดาษ >

กระดาษ ปอนด์ 80 แกรม

จำนวน(ชุด)

ราคาไม่พับต่อ(ชุด)

จำนวนพับ(ชุด)

5003030
10002323
20001818
30001414
50001818

ราคาโบชัวร์ A5

เลือกชนิดกระดาษ >

กระดาษ ปอนด์ 80 แกรม

จำนวน(ชุด)

ราคาไม่พับต่อ(ชุด)

จำนวนพับ(ชุด)

5003030
10002323
20001818
30001414
50001818

ราคาโบชัวร์ A4

เลือกชนิดกระดาษ >

กระดาษ ปอนด์ 80 แกรม

จำนวน(ชุด)

ราคาไม่พับต่อ(ชุด)

จำนวนพับ(ชุด)

5003030
10002323
20001818
30001414
50001818

ราคาโบชัวร์ A3

เลือกชนิดกระดาษ >

กระดาษ ปอนด์ 80 แกรม

จำนวน(ชุด)

ราคาไม่พับต่อ(ชุด)

จำนวนพับ(ชุด)

5003030
10002323
20001818
30001414
50001818

ราคา โบรชัวร์ แผ่นพับ แบบเคลือบUV

รูปแบบการพับโบรชัวร

รูปแบบที่นิยมพับ ของแผ่นพับ

– A4 พับครึ่ง เป็นA5
– A4 พับ 3 ตอน
– A5 พับครึ่ง
– A3 พับครึ่ง เป็น A4
– A2 พับเป็น A3

ขนาดกระดาษ

ขนาดกระดาษที่นิยมใช้ สำหรับงานพิมพ์โบรชัวร์
– A6
– A5
– A4
– A3
– A2

ฟรีเทมเพลต โบรชัวร์ แผ่นพับ

แกลอรี่เห็นรูป พร้อมไฟล์ให้ดาวโหลด

โบรชัวร์