แฟ้มเอกสาร

รายละเอียด

ราคา แฟ้มเอกสาร

ชนิดกระดาษ

จำนวน(ชุด)

แบบไม่พับ

แบบพับครึ่ง

100
200
300
400
500

ชนิดกระดาษ

จำนวน(ชุด)แบบไม่พับแบบพับครึ่ง
100
200
300
400
500
แบบลูกค้า

ชนิดกระดาษ

จำนวน(ชุด)

แบบไม่พับ

แบบพับครึ่ง

100
200
300
400
500
แบบโรงพิมพ์

ชนิดกระดาษ

จำนวน(ชุด)แบบไม่พับแบบพับครึ่ง
100
200
300
400
500

ตัวอย่างแฟ้มเอกสาร ใช้บล๊อคโรงพิมพ์