เมนูอาหาร

รายละเอียด

ราคา เมนูอาหาร

จำนวน(ชุด)

3แผ่น

5แผ่น

5
10
15
20

สเปกงาน


จำนวน(ชุด)

3แผ่น

5แผ่น

5
10
15
20

สเปกงาน


เข้าเล่มตาไก่

จำนวน(ชุด)

3แผ่น

5แผ่น

5
10
15
20

สเปกงาน


เข้าเล่มกระดูกงู

จำนวน(ชุด)

3แผ่น

5แผ่น

5
10
15
20

สเปกงาน


เทมเพลทเมนูอาหาร