สมุดฉีกมีปก

รายละเอียด

ราคา สมุดฉีกมีปก

จำนวน(ชุด)

100แผ่น

200แผ่น

100
200
300
500
700
1000

สเปกงาน


ชนิดกระดาษ

จำนวน(ชุด)

100แผ่น

200แผ่น

100
200
300
500
700
1000

สเปกงาน


แบบมีปกหน้าปกหลัง

จำนวน(ชุด)

100แผ่น

200แผ่น

100
200
300
500
700
1000

สเปกงาน


แบบมีปกหน้า และกระดาษรองหลัง

ชนิดกระดาษ

จำนวน(ชุด)

100แผ่น

200แผ่น

100
200
300
500
700
1000

สเปกงาน


เทมเพลท สมุดฉีกมีปก

สมุดฉีกมีปก