กระดาษรองจาน

รายละเอียด

ราคา สติกเกอร์บาร์โค๊ด

จำนวน(ดวง)

สติกเกอร์ด้าน

สติกเกอร์มัน

1000
2000
3000
4000
5000
10000

จำนวน(ดวง)

สติกเกอร์ด้าน

สติกเกอร์มัน

1000
2000
3000
4000
5000
10000
บล๊อกโรงพิมพ์

จำนวน(ดวง)

สติกเกอร์ด้าน

สติกเกอร์มัน

1000
2000
3000
4000
5000
10000
บล๊อกใหม่

จำนวน(ดวง)

สติกเกอร์ด้าน

สติกเกอร์มัน

1000
2000
3000
4000
5000
10000

สเปกงาน


ขนาดบล๊อคของโรงพิมพ์

สติกเกอร์บาร์โค๊ด