รับทำกล่องกระดาษ

รับทํากล่องกระดาษ และบรรจุภัณฑ์กระดาษทุกชนิค

ตัวอย่างการออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์

รับทำกล่องกระดาษ
รับทำกล่องบรรณจุภัณฑ์
รับทำถุงกระดาษ
รับทํากล่องกระดาษ
รับทำซองใส่แผ่นซีดี

บรรจุภัณฑ์

บรรจุภัณฑ์มีหน้าที่ไว้สำหรับป้องกันสิ่งของที่อยู่ด้านในเพื่อให้สิ่งของด้านในเกิดความเสียหาย บรรจุภัณฑ์ก็มีอยู่หลายประเภท อย่าง เช่น รับทํากล่องกระดาษ , ถุงกระดาษ , ซองกระดาษ สิ่งเหล่านี้เป็นบรรจุภัณฑ์ประเภทกระดาษ และจะมีบรรจุภัณฑ์ประเภทพลาสติก , ประเภทโลหะ , และประเภทไม้ แต่ทางโรงพิมพ์ของเราจะทำเฉพาะประเภทกระดาษเท่านั้น

บรรจุภัณฑ์ประกระดาษ

1. กล่องกระดาษ

บรรจุภัณฑ์ประเภทนี้จะเป็นที่นิยมในการใช้งาน เพราะเราสามารถออกแบบให้ใส่สิ่งของที่เราต้องการใส่ได้พอดี และสามารถใส่รายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งที่ใส่ลงไปได้ กล่องกระดาษก็มีหลายประเภท ไม่จะเป็นกล่องแบบมีฝาเปิด , กล่องแบบฝาปิด และอีกมากมาย

2. ถุงกระดาษ

บรรจุภัณฑ์ถุงกระดาษนิยมใส่อาหาร เครื่องใช้ ที่มีน้ำหนักไม่มาก ถ้าใส่สิ่งของที่มีน้ำหนักมากอาจจะทำให้ถุงกระดาษขาด เพราะถุงกระดาษไม่แข็งแรงมากนัก เราควรใส่สิ่งของที่เหมาะสมกับถุงกระดาษ

3. บรรจุภัณฑ์ประเภทซองกระดาษ

การเลือกใช้ซองกระดาษควรมีกระคิดก่อนว่าสิ่งของที่จะใส่ซองกระดาษเป็นอะไรเพื่อให้ออกแบบและทำออกมาให้ใส่สิ่งของชิ้นได้พอดี อย่างเช่น ซองกระดาษไว้ใส่แผ่นซีดี , ซองกระดาษไว้ใส่เอกสาร


ขั้นตอนการเตรียมงานก่อนพิมพ์

1. ออกแบบ

การออกแบบควรรู้ก่อนว่าเราจะนำไปใช้ทำอะไรต้องมีจุดประสงค์ก่อนที่จะลงมือออกแบบเพื่องานออกมาใช้กับสิ่งของที่เราต้องการใส่ได้พอดี

2. ส่งไฟล์ที่เสร็จแล้วให้โรงพิมพ์

การที่จะส่งไฟล์ที่สมบูรณ์แล้วให้กับโรงพิมพ์เพื่อให้ทางโรงพิมพ์ตรวจสอบไฟล์อีกครั้งว่าทำมาถูกต้อง ถ้าไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการทำงานหรือถ้ามีข้อผิดพลาดให้มีน้อยที่สุด

3. ขั้นตอนการออกเพลท

ขั้นตอนการออกเพลทเพื่อให้ไปเข้าเครื่องพิมพ์ หลังจากที่ยิงเพลทออกมาแล้วคนที่ยิงเพลทจะต้องมีการเช็คเพลทว่ารอยอะไรไปอยู่ในงานรึป่าวและเช็คตัวอักษรว่ามีตัวอักษรหายไปไหม ก่อนที่จะส่งให้ช่างพิมพ์

ขั้นตอนการพิมพ์

ขั้นตอนการพิมพ์จะต้องทำให้งานพิมพ์ออกมาแล้วถูกต้องตรงกับสิ่งที่ลูกค้าต้องการที่สุด และการพิมพ์สามารถเลือกได้ว่าจะพิมพ์กี่สี ไม่ว่าจะ 1 สี , 2 สี , 3 สี, 4สี , และจะทำเป็นสีพิเศษก็ได้อีกด้วย ดังนั้นช่างพิมพ์ต้องดูสีให้ตรงกับสิ่งที่ลูกค้าต้องการมากที่สุด

ขั้นตอนหลังการพิมพ์

1. ขั้นตอนการเคลือบ

ขั้นตอนการเคลือบ ถ้าลูกค้าต้องการเคลือบเราต้องนำไปเคลือบการการเคลือบหลายอย่าง เช่น เคลือบ Spot UV , เคลือบ PVC เงา , เคลือบ PVC ด้าน , เคลือบวานิช

2. ขั้นตอนการปั๊มไดคัท

การทำกล่องกระดาษต้องมีการปั๊มไดคัทเพื่องานออกมาเป็นรูปแบบที่เราต้องการและนำไปพับให้ออกมาเป็นกล่องได้

3. ขั้นตอนการขึ้นรูป

ขั้นตอนการขึ้นรูปขึ้นอยู่กับลูกค้าว่าจะเอาแบบสำเร็จที่เราพับให้เสร็จเรียบร้อยสามารถนำไปใช้งานได้เลย หรือ ลูกค้าจะนำไปพับเองเพื่ออาจจะใส่สิ่งของก่อนพับก็ได้

4. ขั้นตอนการแพ็คของ

ขั้นตอนการแพ็คของให้ลูกค้าเพื่อให้เวลาขนย้ายได้สะดวกและควรจะส่งให้ถึงลูกค้าตามที่กำหนด