การ์ดเชิญ

รายละเอียด

ราคา การ์ดเชิญ

ชนิดกระดาษ

จำนวน(ดวง)

พิมพ์1สี

ปั้มKทอง

100
200
300
500
700
1000

ชนิดกระดาษ

จำนวน(ดวง)

พิมพ์1สี

ปั้มKทอง

100
200
300
500
700
1000
แบบโรงพิมพ์

ชนิดกระดาษ

จำนวน(ดวง)

พิมพ์1สี

ปั้มKทอง

100
200
300
500
700
1000
แบบลูกค้า

ชนิดกระดาษ

จำนวน(ดวง)

พิมพ์1สี

ปั้มKทอง

100
200
300
500
700
1000

สเปกงาน


ฟรีเทมเพลทการ์ดเชิญ