กระดาษโน๊ต

รายละเอียด

ราคากระดาษโน๊ต

ชนิดกระดาษ

จำนวน(ชุด)

กล่องพิมพ์1สี

กล่องพิมพ์2สี

100
200
300
400
500
800

ชนิดกระดาษ

จำนวน(ชุด)

แบบไม่พับ

แบบพับครึ่ง

100
200
300
400
500
แบบโรงพิมพ์

ชนิดกระดาษ

จำนวน(ชุด)

กล่องพิมพ์1สี

กล่องพิมพ์2สี

100
200
300
400
500
800
แบบลูกค้า

ชนิดกระดาษ

จำนวน(ชุด)

แบบไม่พับ

แบบพับครึ่ง

100
200
300
400
500

สเปคงาน

เทมเพลทกระดาษโน๊ต และกล่อง